Zateplení vlhkého soklu

Zateplení vlhkého soklu lze provést rychle a svépomoci

Věděli jste, že podle statistik předávaných mezi řemeslníky, připadá na jeden dobře zateplený domovní sokl hned dvacet odstrašující případů, v nichž se celý proces poměrně ošklivě nepovedl? Chybné provedení izolace následně může za celou řadou potíží. Kvalitní realizace zateplení soklu přitom nemusí být vůbec drahá ani složitá.

Zateplení vlhkého soklu

Zateplení soklu: nejčastější chyby a jejich řešení

Sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí stavby nebo, v případě podsklepených staveb, vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem, je nedílnou částí každé stavby. Správné zateplení soklu výrazně přispívá k dlouhé životnosti stavby a zabraňuje únikům tepla.

Zateplení vlhkého soklu

ISOVER rozšířil standardní nabídku materiálu pro zateplení soklu a spodní stavby

Pečovatelský dům v Nitře. Budova bývalé dětské nemocnice byla změněna na pečovatelský dům pro seniory. Celková plocha fasády 820m2 v tloušťce 10cm. Vzhledem k typu budovy bylo potřeba řešit stránku protipožární izolace a zároveň možnost zateplovat vlhké zdivo. Při použití standartní tepelné izolace na nemocnice, tj. minerální vaty by nemohlo dojít k nalepení izolantu na vlhké zdivo (během krátké chvíle by se vytvořily plísně). Systém STYREXON splňoval tyto podmínky – NEHOŘLAVOST, TEPELNOU IZOLACI, SANACI vlhkého zdiva.

Zateplení vlhkého soklu

Řešení odvlhčení a sanace vlhkého zdiva většího bytového domu.

rád bych zateplil na starém domě opukový sokl. Dům je už zateplen z dřívějška, ale sokl se tenkrát nezateplil. Sokl je z opuky, cca 10-30 cm je nad zemí, zbytek je pod zemí a po odkopání je vlhký. Nad soklem je podříznutá zeď, podříznutí bohužel není úplně dokonale napojené na hydroizolaci podlahy. Chci ho zateplit v pořadí sokl, lepidlo, XPS, lepidlo s perlinkou, marmolit. Za sokl bych dále nasypal šterk a oddělil ho geotextilí od okolní hlíny.

Zateplení vlhkého soklu

Inspektoři z Nemoinspekt nemovitostí radí – Sokly a fasáda

Častou závadou u historických objektů je fasáda ve stavu před celkovou rekonstrukcí. Vzhledem k finanční náročnosti opravy historické fasády si původní majitel objektu často nemůže kompletní rekonstrukci dovolit, tento krok je tedy na novém majiteli. Opravu je nutné provést dříve, než začne přes poškozenou fasádu pronikat voda do obvodových stěn.

Zateplení vlhkého soklu

Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Zateplení vlhkého soklu

Přiklad použití fasádního obkladu DecoBRICK při sanaci vlhkého soklu – barva obkladu hnědá – antik, původně byl na soklu kabřincový obklad, který vlivem vlhkosti odmrzal, obklady DecoBRICK jsou osazené přímo na zdivo, tak aby byla zachována původní tloušťka obkladu a nebylo nutné vyměňovat horní oplechování.

Pravdou však je, že ne každý dům lze a dokonce je vhodné zateplit. Starší stavby ve většině případů nesplňují podmínky pro energeticky úsporné bydlení, proto jejich majitelé realizují dodatečné zateplení. Jde o poměrně rozsáhlou změnu, která se kombinuje i s výměnou oken, proto je vhodné se před samotnou montáží poradit s odbornou firmou, která navrhne optimální řešení pro konkrétní stavbu. Především je důležité zvolit správný typ zateplení, protože oblíbený kontaktní systém není vhodný pro všechny stavby, zejména pro budovy s velkou vnitřní vlhkostí.

Zateplení vlhkého soklu

Před přestavbou sklepa k obytným nebo jiným účelům si musíte zjistit jeho skutečný stav

Pro své všestranně vhodné vlastnosti je k obkládání soklů často doporučovaný andezit. Pro obklady jsou určeny ručně štípané plotny nepravidelných tvarů, které se třídí podle tloušťky. Je pevný, odolný vůči mrazu, vlhkosti imechanickému poškození amá jen minimální nasákavost.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =