Zateplení střechy nad krokvemi

Nadkrokevní izolace skladba / zateplení střechy nad krokvemi

Panely se pokládají z horní strany na konstrukci krovu nebo na celoplošné bednění. Pro určité skladby střešního pláště je nezbytné použít pod panely parozábranu (parobrzdu), přičemž tyto panely je třeba z horní strany opatřit pojistnou hydroizolační folií. Izolace je ke konstrukci střechy kotvena speciálním vrutem přes kontralať, na kterou se na závěr přichytí laťování pro danou střešní krytinu.

Zateplení střechy nad krokvemi

Nadkrokevní tepelná izolace střechy. Jaké jsou její výhody a nevýhody?

Bedněné střechy nabízejí tradičně lepší ochranu proti sání a tlaku větru , jsou velmi stabilní a mohou nést i značné zatížení sněhem. Kromě toho dřevěné plošné bednění poskytuje další výhody ve zvukovém útlumu a pochůznosti střechy.

Zateplení střechy nad krokvemi

StudioLine Plus: příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru

Nadkrokevní zateplení vychází z filozofie zateplení střechy nad úrovní krokví. Takové zateplení přináší celou řadu výhod, a to jak funkčních tak estetických. Jedná se bezesporu a jeden z nejmodernějších způsobů zateplení a je využíván jak u klasických konstrukcí vázaných krovů, tak u systémů prefabrikovaných montovaných hal. apod.

Zateplení střechy nad krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi

Plochou střechu charakterizuje sklon do 5 ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou střechou. Konstrukce …

Zateplení střechy nad krokvemi

Nejlepší způsob jak izolovat šikmou střechu

Druhou zásadní otázkou je umístění tepelné izolace. Systémy BACHL tecta-PUR využívají z tepelně-technického hlediska nejvýhodnější umístění izolace – nad krokve. Odpadává tak nutnost kompenzovat vliv tepelných mostů a navíc je možné ponechat z vnitřní strany viditelnou konstrukci krovů a docílit působivý vzhled podkroví.

Zateplení střechy nad krokvemi

Nadkrokevní izolace střechy – jaké jsou výhody?

Zateplení šikmé střechy lze realizovat třemi způsoby. Velmi dlouhou dobu se střechy zateplovaly minerální vatou mezi krokvemi a pod krokvemi. I dnes se jedná o rozšířených způsob zateplení střechy, ale do popředí se dostává také nadkrokevní izolace střechy, příp. nadkrokevní izolace v kombinaci s mezikrokevní izolací (v případech, kdy jsou na konstrukce kladeny přísné legislativní požadavky).

Zateplení střechy nad krokvemi

Co dělat, když teplo mizí střechou. Izolace se dá udělat i směrem ven

Masivní zateplování střech začalo v okamžiku, kdy se začaly výrazně zdražovat energie na vytápění. Přispělo k tomu i hojné využívání půd a jejich přestavování na obytná podkroví. Jako nejjednodušší varianta se nabízelo instalovat tepelnou izolaci mezi krokve a trámy, používala se skleněná nebo čedičová vata, případně polystyren.

Zateplení střechy nad krokvemi

Řešení nejen při přiznanOU konstrukci krovů

Na krovy se z venkovní strany přitlučou obkladové palubky, na ně se položí parozábrana a tepelná izolace, která se dá mezi speciální kovové držáky na které se připevní pomocné krokve a na ně už se montuje jakákoli krytina.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 83 = 89