Zateplení domu polystyrenem postup

Zateplení fasády – jak zateplit fasádu domu svépomocí

Zateplení fasády domu je jedním ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost budovy a účty za energie. Obvodovými stěnami se totiž může ztrácet až 35 % veškerého tepla. Je tedy nutné se zaměřit na tepelně technické vlastnosti těchto konstrukcí. Pro zateplení lze využít polystyren či minerální vatu. Vzhledem k tomu, že polystyren má lepší tepelně technické vlastnosti a nižší cenu, zateplení fasády polystyrenem je nejčastějším způsobem.

Zateplení domu polystyrenem postup

Výhody fasád zateplených kamennou vlnou Knauf Insulation

Požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou definovány v ČSN 730540-2. Z hlediska správného fungování prvků tvořících obálku budovy je důležité dosáhnout alespoň tzv. požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Ekonomicky optimální, s ohledem na náklady pořizovací a provozní, jsou zpravidla hodnoty pod úrovní doporučenou.

Zateplení domu polystyrenem postup

Postup při kontaktním zateplování fasádním polystyrenem.

Jsou případy, kde je částečné zateplení nevyhnutelné. Jedná se o řadové zástavby a místa se složitým napojením na další domy a přiléhající konstrukce. Tady se nabízí kombinace venkovního zateplení stěn s částečným vnitřním zateplením. Osobně jsem několik takových staveb prováděl a s kombinovaným řešením zateplení mám dobré zkušenosti. Nedoporučuji se do takových variant pouštět bez řešení s projektovou dokumentací.

Zateplení domu polystyrenem postup

Zateplení kontaktní fasády pěnovým polystyrenem

Izolace musí být rozměřena tak aby rohy otvorů vycházely do plochy desky, ta v rozích musí tvořit tvar písmene L. Svislé i horizontální spáry musí být od rohů vzdáleny min. 100 mm. V rozích budov se desky pokládají střídavě na vazbu. U okenních otvorů je roh ostění nebo nadpraží tvořen hlavní izolační deskou nebo lamelou, izolace ostění a nadpraží FKD RS se vlepí do vzniklé mezery.

Zateplení domu polystyrenem postup

Orientační postup zateplování fasádním polystyrenem:

„Zateplení je rychlejší a výhodnější,“ zní bohužel až příliš často, když se lidé, co se pustí do stavby domu, rozhodují, jestli zvolit tepelněizolační cihly. Společnost HELUZ se proto rozhodla udělat test, který by uvedený argument potvrdil nebo vyvrátil. Výsledek je zřejmý: Na novostavbu použijte tepelněizolační cihly, zateplení patří na panelák. Technické i finanční parametry posuďte sami.

Zateplení domu polystyrenem postup

Zateplení svépomocí, nebo stavební firma?

Pro provětrávanou fasádu je charakteristická vzduchová mezera. Izolant není pevně přichycen přímo ke stávající fasádě, ale je vkládán do speciálního roštu. Provětrávaná fasáda se používá u staveb, které mají vysokou vlhkost a tvoří se v nich plísně a bakterie.

Zateplení domu polystyrenem postup

Technologický postup zateplení fasády – správné kotvení izolace

376484 Insulation fastener XI-FV 6 – 60 ETA 60 mm 376485 Insulation fastener XI-FV 6 – 80 ETA 80 mm 376486 Insulation fastener XI-FV 6 – 85 ETA 85 mm 376487 Insulation fastener XI-FV 6 – 90 ETA 90 mm 376489 Insulation fastener XI-FV 6 – 100 ETA 100 mm 376490 Insulation fastener XI-FV 6 – 120 ETA 120 mm 376491 Insulation fastener XI-FV 6 – 140 ETA 140 mm

Zateplení domu polystyrenem postup

1. Jaký materiál zvolit pro zateplení budovy?

Na celou plochu fasády se nanese stěrkový tmel, do kterého se vtlačí perlinka. Po dokonalém vyschnutí stěrkové vrstvy je nutné opět celou plochu penetrovat. Penetrace zajistí vyšší přilnavost vrchní omítky a sníží savost pokladu. Ještě před samotným nanesením finální omítky je třeba zatmelit spáry kolem oken a dveří pružným akrylátovým tmelem.