Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Ani ve vlastním bytě si při rekonstrukci nemůžete dělat, co chcete

Vlastnictví bytu vás v žádném případě nezbavuje povinnosti respektování stavebního zákona. To se týká zejména úprav v bytě, vyžadujících stavebního povolení. Tuto podmínku nelze ani u vlastního bytu obcházet.

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Rekonstrukce bytu: Kdy potřebujete souhlas sousedů a stavební povolení?

Konečně jste koupili byt. Je sice starší a potřebuje určité úpravy, ale po rekonstrukci se vám v něm bude žít báječně. Ještě než se do stavebních úprav pustíte, měli byste informovat sousedy. Podle náročnosti rekonstrukce můžete potřebovat i stavební povolení nebo souhlas SVJ. Na co před rekonstrukcí nezapomenout?

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Rekonstrukce bytového jádra v družstevním bytě…

A zadruhé majitel bytu – tedy obec, pokud bydlíte v obecním bytě, družstvo, když žijete v družstevním bytě, či pronajímatel bytu, když bydlíte v nájmu. Nebo společenství vlastníků bytů, renovujete-li byt ve svém vlastnictví.

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Raiffeisen půjčí na družstevní byt až dva miliony bez zajištění

„Při pořízení staršího družstevního bytu je možnost použít až polovinu z přiděleného úvěru na jeho zrekonstruování ideálním řešením. Výhodou našeho úvěru je také to, že u něj není podmínka budoucího převodu bytu do osobního vlastnictví,“ doplňuje Molnárová.

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Brno od pondělí přijalo skoro 500 žádostí o družstevní bydlení

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

údržbu bytu, jež má zajišťovat, má družstvo na základě rozhodnutí členské schůze právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. Rozhodnutí členské schůze není třeba v případě, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení.

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Informace k převodům bytů do vlastnictví,vznik SVJ

Za člena družstva může být přijata zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilá fyzická osoba se může stát členem družstva z důvodů uvedených v čl. 6, 17 a 55. Členem družstva nemůže být právnická osoba.

Žádost o rekonstrukci družstevního bytu

Nízká splátka vede, ale můžete splátky urychlit

Dále se zajímejte o Stanovy družstva, kde jsou sepsány základní požadavky a pravidla spojené s fungováním družstva a s právy a povinnostmi družstevníků. Zeptejte se také na náklady spojené s převodem družstevního podílu. Některá družstva převod zpoplatněn nemají, některá mají stanovenou jen symbolickou částku (např. 500,- Kč), ale může se stát, že narazíte na družstvo, které má nastavený poplatek i v mnohem větší výši (řádově i v desetitisících). Zpravidla tento poplatek hradí kupující a není obsažen v kupní ceně.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 2