Výztuž základových pasů

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Rozbor konstrukce základových pasů probereme na jednoduchém příkladu rodinného domu bez podsklepení zakládaného na rovinatém terénu. Nejčastější konstrukce základů pro rodinný dům vypadá jako na obrázku.

Výztuž základových pasů

Založení na základových pásech (Pracovní postup)

Chcete-li odpovědět na otázku, co je potřeba k založení vyztužení pás, musíme nejprve vzpomenout, co to je, a jak vystavena stresu. Samo o sobě je beton pás dostatečně dobře odolávat vertikální a boční zatížení na stlačení, ale velmi špatně běží na ohyb. Pro ochranu základem provozuje výztuže, tak, a to prostřednictvím interakce tvárného kovu a odolné betonu se získá velmi spolehlivou a odolnou konstrukci.

Výztuž základových pasů

1) Odstranění svrchní vrstvy ornice, vyznačení tvaru konstrukce

Samonosná konstrukce základové desky je uložena na nadezdívce tvořené tvárnicemi ztraceného bednění nad terénem, tudíž je zcela nezávislá na podkladu. Díky tomu není potřeba provádět plošné hutnění podloží, navážet a složitě hutnit podpůrné podsypy. V oblasti nadezdívky vzniká vzduchová mezera, která brání vzlínání vlhkosti do základové desky. Vzduchová mezera slouží jako další tepelný izolant. Volný prostor pod základovou deskou může sloužit jako zásobník vzduchu pro rekuperaci nebo pro přívod vzduchu ke krbu.

Výztuž základových pasů

Jak na stavbu základové desky na betonových pásech?

Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času. V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu – a to se základy.

Výztuž základových pasů

Betonáž základové desky domu snadno a rychle? S Českomoravským betonem je to hračka!

Dříve další postup spočíval v položení armatury (nejčastěji ocelových sítí – rohoží) a kompletní betonáži základové desky. Nejdříve bylo nutné armaturu dovézt na stavbu, vytvořit místo pro její skladování a zajistit ostrahu. Obdobné to bylo i s betonem a jeho výrobou na stavbě. Zde bylo nutné dovézt cement, kamenivo, zajistit přívod vody, elektřiny, míchačku a patřičnou obsluhu. Čerstvý beton pak další lidé vozili na kolečkách na místo uložení, kde jej do konstrukce zapracovávali odborní pracovníci. To vše stavbu prodražovalo a prodlužovalo termín jejího dokončení.

Výztuž základových pasů

Velký přehled cen stavebních prací roku 2016

Stačí třeba plánovat přeložení a zateplení střechy. Je sice dobré, že vám udělají firmy vyrábějící střešní krytinu nabídku na materiál, ale ta práce bude také něco stát. Bude stát nemalé peníze, vždyť firmy si účtují třeba i laťování, pokládku pojistné fólie apod. V naší tabulce se můžete zorientovat, kolik co přibližně stojí v roce 2016.

Výztuž základových pasů

Jednoduchý a moderní dům na svahu, který naplno využíva krásných výhledů

Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu, například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu, nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. STEELCRETE® je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány podle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky.

Výztuž základových pasů

2.2.3 Základové pásy železobetonové monolitické

Používají se pro velká zatížení. Navrhují se pro nosné konstrukce stěnové i pro konstrukce skeletové. Železobetonové základové pásy se u skeletových konstrukčních systémů orientují buď podélně nebo příčně, shodně se směrem průvlaků rámových konstrukcí. Tuhost základových pásů lze u rozsáhlých objektů zvýšit ztužujícími pásy umístěnými v kolmém směru k hlavním základovým pásům.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 − 28 =