Výroba elektrické energie v čr

Senior Fellow Intelu předpovídá Mooreovu zákonu světlou budoucnost

Jaderná energetika je pečlivě sledovaná, nadstandardně oproti jiným lidským činnostem, které však mohou vést také k obětem na lidských životech. Téma jaderných nehod je však mediálně atraktivní.

Výroba elektrické energie v čr

7. Základní údaje o výrobě a spotřebě elektřiny v ČR za rok 2013

Na základě dění okolo uvažované větrné elektrárny jsem se rozhodl zpracovat stručný a snad i srozumitelný článek zabývající se elektroenergetickými zdroji a jejich možnostmi v ČR. Cílem tohoto článku není urputný „boj“ proti uvažované větrné elektrárně, ale ve zjednodušené formě ozřejmit problematiku elektroenergetiky a usměrnit některá očekávání. Osobně mi nedělá problém instalace uvažované větrné elektrárny ve Výprachticích v kontextu s často diskutovanými problémy jako je hluk, narušení rázu krajiny, ptáci apod. jejichž relativní hodnoty závisí na konkrétních případech.

Výroba elektrické energie v čr

Energo onlineMagazín pro zákazníky a partnery společnosti Siemens z oblasti energetiky

Jaderná energetika v současné podobě, ale i případné reaktory 4. generace, je dočasnou, překlenovací, technologií do doby, než se vyvinou nové, účinné, čisté a bezpečné technologie. Jaké budou, se dnes ještě neví, ale pracuje se přinejmenším na vodíkovém hospodářství a na jaderné fúzi. Takové technologie, založené na zcela nových principech, nastoupí ale spíše až po roce 2050.

Výroba elektrické energie v čr
Výroba elektrické energie v čr

Pátek třináctého a úspěchy blonďatých státníků

V roce 2011 činil výkon všech instalovaných elektráren v Rakousku 22 628 MW (v roce 2010 činil výkon 21 397 MW), z toho 13 200 MW připadalo na vodní elektrárny (58,3 %), 8 249 MW na tepelné elektrárny (36,5 %) a zbylých 1 179 MW (5,2 %) na zařízení využívajících k výrobě obnovitelné zdroje energie (kromě vody). Celkově množství vyrobené hrubé elektrické energie činilo 65 688 GWh.

Výroba elektrické energie v čr

Vstup Česka do Unie byl pro další vývoj ekonomiky klíčový

Načasování vstupu České republiky do Evropské unie se krylo s obdobím hospodářského růstu. Otevřením společného trhu tak získala ekonomika další impuls. Uvolnění společného evropského trhu umožnilo rozvoj exportně zaměřeného průmyslu ČR. Příspěvek bilance zahraničního obchodu byl hlavním faktorem mimořádného růstu HDP v letech 2004–2006.

Výroba elektrické energie v čr

Slunce, vítr, biomasa. Obnovitelné zdroje vyrobí pětkrát více elektřiny než před patnácti lety

Mám kamaráda, který je velkým fanouškem kryptoměn. Před lety začal nakupovat bitcoin a poté pokračoval nákupem dalších kryptoměn. Hodně riskuje a kupuje mince nových, začínajících měn či tokenů. Před rokem a půl nakoupil kryptoměnu s názvem Railblocks za 2000 dolarů. Za 6 měsíců měla jeho investice hodnotu 1,3 milionu amerických dolarů. Pár dnů poté mu někdo všechny peníze ukradl.

Výroba elektrické energie v čr

Energie v ČR: Kolik vyrábíme elektřiny a jakou máme spotřebu?

V České republice je celkem v různých typech elektráren instalováno na 20,52 GW. Největší část z tohoto koláče (10,644 GW) přitom připadá na tzv. parní elektrárny, tedy elektrárny uhelné. V jaderných elektrárnách je instalováno na 4,04 GW, následuje fotovoltaika (2,086 GW) a další elektrárny využívající obnovitelné zdroje (vodní, větrné…).

Výroba elektrické energie v čr

ČESKÁ REGULACE V OBLASTI ENERGETIKY A JEJÍ VÝHLED

Celková výroba elektřiny v ČR je v posledních letech konstantní a pohybuje se mezi 82 a 88 TWh ročně. Zhruba 60 % elektrické energie bylo v roce 2018 vyrobeno v parních elektrárnách, 34 % v jaderných elektrárnách a 6 % ve vodních, solárních a větrných elektrárnách. Celkový import elektřiny do ČR v roce 2018 činil 11,6 TWh, export z ČR 25,5 TWh. ČR je tak stále soběstačná ve výrobě elektřiny. Čistá spotřeba elektřiny v ČR kopíruje do značné míry vývoj ekonomiky.