Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Skončení nájmu nebytových prostor výpovědí ze strany pronajímatele

Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Nájem nebytových prostor: výpověď smlouvy

Přišel mi tento dotaz – Můj klient před měsícem koupil nebytový prostor i s nájemcem. Nyní by rád smlouvu vypověděl dle podmínek v nájemní smlouvě uzavřené s původním pronajímatelem uzavřené dne 1. 7. 2013 ve které si odsouhlasili jednoměsíční výpověď. Nájemce s výpovědí zřejmě souhlasí, nicméně odkazuje se na několik paragrafů, ze kterých uvádí, že výpovědní doba činní 6 měsíců. Jak v této záležitosti pokračovat?

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor

Jaké jsou možnosti výpovědi nájemní smlouvy nebytových prostor na dobu určitou, je-li ve smlouvě zakotveno: Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájem nebytových prostor je upraven zejména v zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových…

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Od 1.1.2014 se mění nájem nebytových prostor na nájem prostor sloužících k podnikání…

Nájemní smlouva uzavřená na konkrétní dobu přirozeně končí jejím uplynutím. Nájemní smlouvu na dobu určitou lze však ukončit i dříve, než je sjednaná doba nájmu, pokud je taková možnost přímo ve smlouvě. Musí to však být sjednáno pro obě strany, ne jen pro pronajímatele. Pokud si to takto strany výslovně nesjednají, nelze nájem na dobu určitou, na rozdíl od nájmu na dobu neurčitou, vypovědět bez udání konkrétního zákonného důvodu čistě z libovůle jedné ze stran.

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Nový občanský zákoník: Nájem nebytových prostor

Prostor sloužící podnikání je – slovy zákonodárce –prostor nebo místnost, který je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti a slouží pak alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, je-li tento účel vyjádřen v nájemní smlouvě.

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

ELEKTRIKÁŘ A INSTALATÉR – ŠPINDLERŮV MLÝN

Nájem nebytových prostor má o něco jiná pravidla, než je tomu u klasického nájmu bytu. Změna je jak na straně pronajímatele, tak nájemce. Jaké jsou jejich povinnosti a jak postupovat, pokud chcete nájem ukončit?

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

Účel nájmu. Proč je dobré jej správně vymezit?

Pokud nájemce provozuje podnikatelskou činnost, nájemní vztah se řídí pravidly o „nájmu prostor sloužících k podnikání“ obsaženými v občanském zákoníku. Dříve známý termín nebytový prostor a s ním také původní zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor byl zrušen a veškerá ustanovení o komerčním nájmu jsou nyní upravena v § 2302 – § 2315 občanského zákoníku.

Výpověď z nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Stejně jako nájemní smlouva na byt a dům je nájem prostor určených k podnikání specifický. Smlouva musí být koncipována tak, aby vyhověla zvláštním zákonným požadavkům uvedeným v ust. § 2302 a násl. občanského zákoníku. Specifická úprava se projevuje také v případě ukončení smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele, tak aby práva a povinnosti obou smluvních stran byly postaveny najisto.