Vyhláška o drobných opravách

Nový občanský zákoník: Běžná údržba a drobné opravy bytu

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

Vyhláška o drobných opravách

údržba a drobné opravy bytu. Jaké jsou povinnosti pronajímatele a nájemce?

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Vyhláška o drobných opravách

Kdy opravy hradí nájemce a kdy pronajímatel

Pro představu o věcném vymezení drobných oprav uvádíme níže některé položky aktuálního seznamu uvedeného v nařízení: opravy vrchních částí podlah, výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí dveří a oken, kování, klik, opravy vypínačů, zásuvek, jističů a zvonků, opravy digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, kuchyňských linek, vestavěných skříní apod.

Vyhláška o drobných opravách

Nájem a pravidla pro údržbu a opravu bytu ve světle Nařízení vlády ze dne 26. 10. 2015

Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je někdy stavem, který není založen na přílišné rovnosti smluvních stran a to i s vědomím, že nájemní smlouva není nic jiného, než vyjádření svobodné vůle dvou kontrahujících stran směřující k uzavření konkrétní smlouvy a sjednání jejich konkrétních obrysů. Jak uvedl již v roce 1937 kolektiv autorů prof. Rouček a dr. Sedláček ve svém komentáři k československému obecnému zákoníku občanskému: „nájem jest smlouva, a to smlouva konsensuální, jejíž perfekce nastává dohodou o podstatných kusech (totiž o předmětu nájmu a nájemném)“.[1]

Vyhláška o drobných opravách

Co všechno musí platit nájemník? Vláda definuje, co je běžná údržba bytu.

Vláda toto pondělí schválila Nařízení vlády 308/2015, které definuje, co je běžná údržba bytu. Smluvní strany si sice mohou dohodnout nižší rozsah povinností nájemníka, není však možné dojednat rozsah povinností větší, než stanoví toto Nařízení.

Vyhláška o drobných opravách

TZ – Chrudim pečuje i o drobné památky. Další opravy křížků, památníků a hrobů budou následovat

Pro své klienty zajišťujeme 24 hodinovou havarijní službu, která slouží k odstranění příčin dané havárie. Toto je nejlépe hospodárný způsob pro naše klienty s ohledem na úsporu nákladů v případě havarijních zásahů. S tím je spojená v rámci správy nemovitostí i drobná údržba naší personální základnou, zaměřující se na všechny profese nutné pro správu nemovitostí. Větší i střední opravy pro klienta zajistíme formou poptávkového nebo výběrového řízení dle jeho instrukcí a zadání.

Vyhláška o drobných opravách

Drobné opravy v bytě se mohou nájemcům dost prodražit

Drobnými opravami souvisícími s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení jsou opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Vyhláška o drobných opravách

Opravy a udržování z hlediska daňových nákladů

Ve smyslu účetních předpisů se náklady na opravy a udržování považují za provozní náklad. Pro účely uplatnění tohoto nákladu jako položky snižující základ daně je tedy nutno zkoumat, zda jde o náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Aby se o takový náklad jednalo, je nutno, aby byly splněny následující podmínky:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 − = 30