Vazby cihelného zdiva

VIDEO: Dům jako dětská stavebnice – skládací systém zdiva

Vazba zdiva – vazbou rozumíme takové sestavení cihel, aby ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou. Tato vazba má velký vliv na rovnoměrné roznesení tlaku ve zdivu.

Vazby cihelného zdiva

Varianty provedení správné převazby rohu s napojením na sokl

Pro zdění zdí tloušťky 45 cm se používá polokřížová vazba. Zeď vyzděná polokřížovou vazbou může být použita jako nosná i obvodová stěna. V líci se v tomto případě střídají běhounové a vazákové vazby.

Vazby cihelného zdiva

Střední odborná škola a střední odborné učiliště

Stavby z kompletního cihlového systému Porotherm se nejlépe navrhují v půdorysném i výškovém modulu 250 mm. Aby bylo možné správně řešit detaily napojení jednotlivých konstrukcí (roh a kout stěn, okna nebo dveře ve vnější stěně, stěny a stropy, apod.), vyrábějí se též doplňkové tvary cihel – koncové celé, koncové poloviční, rohové, nízké, věncovky a další. Rozměry těchto doplňkových cihel jsou přizpůsobeny účelu jejich použití.

Vazby cihelného zdiva

V Semilech otevřou obor zaměřený na hasiče

Cihla se mohou lišit z bloku z důvodu zejména v variabilitu velikosti. Například ve Velké Británii cihly je definován jako jednotka, rozměry menšími než 337.5x225x112.5mm a Bock je definován jako jednotka, které mají jeden nebo více rozměrů větší než největší možný cihla

Vazby cihelného zdiva

Notes – preparation for exam, completed questions

Strukturální spolehlivost, rychlost provozu, a tudíž jeho kvalita je do značné míry určuje, jaká metoda (metoda) zděných cihel použitých. Tyto metody jsou, ale ne všechny z nich jsou široce používány v praxi. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli profesní by měl znát všechny techniky tomto případě. Zvažme podrobněji hlavní metody kamenného zdiva, principy zděné konstrukce, typy spojek. Ale musíte vědět, než to, že cihly jsou a co jsou.

Vazby cihelného zdiva

Jednoduchý návrh a výstavba z cihel POROTHERM

Každý investor rodinného domu stojí před zásadními rozhodnutími. Především jaký zvolit materiál pro hrubou stavbu. Pomineme-li cenu, nejčastějším kritériem při výběru materiálu pro hrubou stavu jsou tepelněizolační vlastnosti. Tyto často zastíní i jiné, neméně důležité vlastnosti, které ovlivňují celkový pocit při užívání objektu a tím i hodnotu celé stavby. Jsou to především tyto:

Vazby cihelného zdiva

Jak postavit zeď z cihel plných pálených? 7.5, 15, 30, 45

vytváří se řezáním z rovných pásků pod úhlem 45°. Mohou se stát náhradním levnějším řešením pro vnější rohy. Nutné je však dbát poté na řádné instalaci na stavbě /tj. nalepení a vyspárování/. Pod zabudované rohové pásky se nesmí dostat vlhkost, aby když mrzne nepraskly. Využití: fasády domů, špalety kolem oken, dveří, ploty, komíny apod.

Vazby cihelného zdiva

Kdy je vhodné použít elektrofyzikální vysoušení zdiva

Ištařina brána postavená za krále Nebukadnesara II. (604 až 562 př. n. l.), která se dnes nachází v Pergamon muzeu v Berlíně, je pozoruhodným svědectvím stupně dokonalosti dosaženého v babylonské době, pokud jde o techniku pálení a glazování cihel.