Ukončení hydroizolace u soklu

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO SOKL A SPODNÍ STAVBU.

Požadavky na sokly jsou přitom oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Ukončení hydroizolace u soklu

Zateplení soklu: nejčastější chyby a jejich řešení

Sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí stavby nebo, v případě podsklepených staveb, vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem, je nedílnou částí každé stavby. Správné zateplení soklu výrazně přispívá k dlouhé životnosti stavby a zabraňuje únikům tepla.

Ukončení hydroizolace u soklu

Nadílka originálních dárků i vystoupení slavných hvězd na veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY

Soklové desky Isover patří mezi základní stavební materiály pro každou stavbu. Jsou určeny pro sokl jak zateplených stěn v rámci zateplovacího systému Etics, tak nezateplených zděných konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Ukončení hydroizolace u soklu

Zateplení soklu Perimetr system Weber Terranova

Je vyráběna ze speciální suroviny, jež konečnému výrobku umožňuje nízkou nasákavost, vysokou pevnost v tlaku a mrazuvzdornost. Desky se vyrábějí s rovnou hranou. Na povrchu jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Jsou určeny pro tepelné izolace soklů jak zateplených, tak nezateplených jednovrstvých stěn. Soklové desky odstraňují typický tepelný most v oblasti přechodu stěny na základ, řeší detail ukončení hydroizolace nad terénem a umožňují spojité provedení omítek až pod úroveň terénu

Ukončení hydroizolace u soklu

Zateplený sokl – důležitý detail nízkoenergetických dřevostaveb

Tepelnou izolaci Isover zavážíme po celé ČR. Závoz tepelné izolace Isover až k Vám domů zdarma platí při objednání min. 30m3(metrů kubických). Pro dosažení závozu zdarma můžete kombinovat více tlouštěk (variant) značky Isover. Objednávky pod 30m3 výrobce Isover nezaváží zdarma. Za každý chybějící 1m3 do dopravy zdarma je účtován doplatek 500Kč bez DPH.

Ukončení hydroizolace u soklu

Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Ukončení hydroizolace u soklu

Stavební firmy: Elektronické stavební povolení pomůže urychlit výstavbu

Í zde dochází k hydrofyzikálnímu namáhání pláště budovy odstřikující a stékající vodou např, při větrem hnaném dešti či tání sněhu. Standardní zateplovací systém z EPS s povrchovou tenkovrstvou strukturální omítkovinou by mohl časem přivodit problémy díky vyšší nasákavosti za předpokladu vzniku mikrotrhlin v omítkové vrstvě.

Ukončení hydroizolace u soklu

Tepelná izolace soklu – univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny

1.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek pro prodej a koupi zboží (dále jen „obchodní podmínky“) je úprava základních podmínek, za kterých budou mezi společností IZOMAT stavebniny s.r.o. (dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a kupujícím uzavírány kupní smlouvy na zboží ve formě internetového obchodu prodávajícího, a práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z těchto vztahů.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 − = 50