Ukončení hydroizolace nad terénem

Rekonstrukce městského bytu pojatá nápaditě a hravě

Soklové desky Isover patří mezi základní stavební materiály pro každou stavbu. Jsou určeny pro sokl jak zateplených stěn v rámci zateplovacího systému Etics, tak nezateplených zděných konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Ukončení hydroizolace nad terénem

Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů

Při posuzování hydroizolací se stále ještě setkáváme s názorem, že u nepodsklepených staveb stačí uvažovat s namáháním hydroizolace pod podlahami přízemí zemní vlhkostí a obvod stavby je třeba chránit před odstřikující vodou. Na dvou stavbách z mnoha ukážeme, že řešení ochrany nepodsklepené stavby před vodou si zaslouží hlubší zamyšlení.

Ukončení hydroizolace nad terénem

ISOVER EPS SOKL 3000 PRO EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ STANDARDNÍCH SOKLŮ.

Tepelnou izolaci Isover zavážíme po celé ČR. Závoz tepelné izolace Isover až k Vám domů zdarma platí při objednání min. 30m3(metrů kubických). Pro dosažení závozu zdarma můžete kombinovat více tlouštěk (variant) značky Isover. Objednávky pod 30m3 výrobce Isover nezaváží zdarma. Za každý chybějící 1m3 do dopravy zdarma je účtován doplatek 500Kč bez DPH.

Ukončení hydroizolace nad terénem

Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Ukončení hydroizolace nad terénem

Zateplený sokl – důležitý detail nízkoenergetických domů

Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily. Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci.

Ukončení hydroizolace nad terénem

Zateplení dřevostavby: zateplit, nebo zateplit dobře? V čem je rozdíl

Soklové desky Isover patří mezi základní stavební materiály pro každou stavbu. Jsou určeny pro sokl jak zateplených stěn v rámci zateplovacího systému ETICS, tak nezateplených zděných konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Ukončení hydroizolace nad terénem

Odvodnění podzemních částí budov III: Svislá drenáž

2.4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, služeb a expedičních nebo manipulačních příplatků, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Ukončení hydroizolace nad terénem

PS4-CV- IZOLACE SPODNÍ STAVBY IZOLACE SPODNÍ STAVBY

Nopová fólie je hydroizolační fólie vyrobená z černého či hnědého vysokohutního polyethylénu (HDPE). Jedná se o profilovanou fólii, ve které jsou zhotoveny prolisy (tzv. nopy) o výšce 8 – 78 mm.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 5 = 1