Trámový strop rekonstrukce

Jak při rekonstrukci trámového stropu postupovat?

Stropy ze dřeva jsou vzhledem k použitému konstrukčnímu materiálu náchylné na řadu vad a poruch. Rekonstrukce trámového stropu tak jednou dostihne řadu majitelů starších domů, u kterých se v minulosti dřevěné stropy hojně používaly.

Trámový strop rekonstrukce

Máme trámový strop a chceme rekonstruovat původní podlahu. Jak začít?

Zásypy se už od dob renesance používaly v konstrukcích na ochranu hořlavých částí stropu a na tlumení zvuku. Zásyp musel být vždy suchý a čistý – v ideálním případě pražený. Pražením se odstranily zárodky plísní a rostlinných nebo živočišných příměsí. V historických stavbách proto můžeme najít hrubozrnný písek, vápennou nebo cihlovou a spárovou sutinu. Výjimkou není ani říční kamenivo, hlína nebo stavební odpad. Zásyp, nejčastěji s tloušťkou 80 až 100 mm, ležel buď nad trámy, což ale mohlo neúměrně zvyšovat tloušťku skladby podlahy, nebo se ukládal částečně až úplně mezi trámy.

Trámový strop rekonstrukce

Inspirujte se nejlepšími recenzemi na téma Trámové stropy

Já jsou vlastně ta nejkrytičtější místa těch dřevěných trámových stropů? No tak je to hlavně to vetknutí toho trámu do té vnější obvodové zdi, protože je potřeba si uvědomit, že ty domy jsou většinou nezateplené a mohlo docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v úrovni toho zhlaví trámu a ta vlhkost se do toho trámu mohla dostávat i tím, že na těch obvodových zdech je většinou topení a to topení mohlo být dlouhodobě prasklé, někde porušené a ta voda z toho topení tekla do toho trámu. Ten byl pak vlhký a mohl být napaden opět nějakými dřevokaznými organizmy.

Trámový strop rekonstrukce

Keramobetonové stropy v rekonstrukcích budov

Stropní vložky MIAKO (jednotná délka vložek 250 mm pro osové vzdálenosti trámů 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené trámy v řadách rovnoběžných s nosnou stěnou postupně od jednoho konce trámů ke druhému (obr. 6). Při kladení vložek musíme dbát na polohu ztužujících žeber dle projektu a zde klást doplňkové vložky výšky 80 mm.

Trámový strop rekonstrukce

Anhydritová podlaha na trámový strop – rekonstrukce

anhydritové podlahy je nejlépe provádět po zhotovení vnitřních omítek-štuků. Anhydritová podlaha v prvních 48 hodinách od uložení nesmí přijít o vodu, místo realizace tak musí být uzavřené, aby se voda z anhydritové podlahy co nejméně odpařovala.

Trámový strop rekonstrukce

Galerie: Rekonstrukce muzea: Našli gotické omítky i původní trámový strop

Požadavek minimální vlastní hmotnosti stropu – vlastní tíha nosné konstrukce stropu je zpravidla významnou složkou zatížení, která ovlivňuje nejenom samotný strop, ale i svislé nosné konstrukce a základy. Při návrhu stropů na větší rozpětí (nad 6 m) je vlastní hmotnost zcela rozhodující. Proto je výhodné stropy na velké rozpony vylehčovat dutinami nebo vkládáním vložek z lehčích materiálů.

Trámový strop rekonstrukce

Rekonstrukce zastřešení a zateplení stropní konstrukce budovy OÚ Chotusice

V akustické zkušebně byly vyzkoušeny různé sestavy podlah Rigidur na dřevěném trámovém referenčním stropě a byly prokázány vynikající hodnoty vzduchové i kročejovéneprůzvučnosti. Ve skladbě podlah jsou použity měkké dřevovláknité desky o objemové hmotnosti 160, 230 a 250 kg/m3. Tyto skladby jsou navrženy tak, aby podstatně zlepšily akustické hodnoty. Největší zlepšení zvukové izolace dřevěného stropu přinesla skladba podlahy v kombinaci dřevovláknitých desek s betonovými dlaždicemi.

Trámový strop rekonstrukce

Rekonstrukce pokračuje: Bydlení pod střechou

Původní podkroví tohoto domu nebylo obývané. Sloužilo k uskladnění sena, starého harampádí a k sušení prádla. Tomu odpovídala i konstrukce stropu: dlouhé, osmimetrové trámy přes celou šířku domu nesly nahrubo ohoblovaná prkna, na nich pak byla položena hliněná mazanina. Ta byla na půdě pochozí, protože se předpokládalo pouze občasné využití půdy. Směs hlíny a slámy ve výšce zhruba deseti centimetrů zároveň izolovala přízemí.