Stavební zákon novela 2018

Zkrácení lhůty pro napadení územního plánu

Od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který především rozsáhle novelizuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), dále ale mění taktéž některá ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochrany přírody a krajiny či soudní řád správní a dalších více než 40 jiných zákonů. Novela si klade za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět také k urychlení výstavby v České republice.

Stavební zákon novela 2018

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".

Stavební zákon novela 2018

!A Stavební zákon (SZ), znění od 1.1.2018 – mukolin.cz

Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavební zákon novela 2018

1.  Stavební zákon a jeho současné i budoucí změny

Není tomu tak dávno, co proběhla novelizace stavebního zákona. Respektive jeho nová verze, která přináší mnoho změn, začala platit minulý rok a již tehdy běžely debaty ohledně dalších chystaných úprav. Stavební zákon je zkrátka neustále v pohybu a snaží se co nejvíce pomoci zjednodušení a urychlení výstavby nových bytů a celkové modernizaci stavebního prostředí. Právě v zákonech a nadměrné byrokracii, spolu s dalšími faktory, tkví aktuální nedostatek bytů a s tím i související jejich vysoká cena.

Stavební zákon novela 2018

Vybraná ustanovení z novel, Vybraná ustanovení z novel

V červnu 2017 skončil dlouhý a velmi náročný legislativní proces schvalování návrhu novely stavebního zákona. S novelou stavebního zákona se mění dalších 44 souvisejících zákonů. Všechny změny začnou platit již od 1. ledna 2018.

Stavební zákon novela 2018

Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace

Hlavním účelem komentáře je vysvětlit komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na změny, které přinesla novela stavebního zákona (s účinností od 1. ledna 2018), především pak zcela nové postupy a instituty, které novela stavebního zákona zavedla.

Stavební zákon novela 2018

Ke stažení: Text stavebního zákona s vyznačením změn

Na tiskové konferenci Hospodářské komory České republiky to v pondělí řekl její prezident Vladimír Dlouhý. Věcný záměr stavebního zákona, jehož cílem je urychlení a zjednodušení povolování, v pondělí schválila vláda.

Stavební zákon novela 2018

Mezi hlavní přínos pro malé stavebníky patří:

 K datu 31.7.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění tzv. stavební zákon. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů a nabude účinnosti dne 1. ledna 2018.