Stavební povolení 2018

Stovky korun protopíme zbytečně. Jak šetřit teplo?

Češi, kteří jsou připojeni k centrálnímu zásobování teplem, za něj ze mzdy vydají pětkrát více než Němci. Zaplatí za něj asi tři procenta z hrubé mzdy, Němci 0,6 procenta. Vyplývá to ze studie Sdružení českých, moravských a slezských Společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Stavební povolení 2018

Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona

Chcete stavět či rekonstruovat, ale nevíte, zda se vás týká nutnost vyřídit stavební povolení? Stavět na černo se nevyplácí a zákony jsou pro některé lidi absolutně nečitelné. Přinášíme vám přehled, kdy je potřeba vyřídit stavební povolení a také návod, jak stavební povolení jednoduše vyřídit.

Stavební povolení 2018

Lhůta pro rozhodnutí, platnost stavebního povolení

Cílem územního řízení bylo povolit záměr ve vztahu k jeho okolí a stanovit lhůtu, ve které má žadatel požádat o stavební povolení. Stavební povolení se vydává v stavebním řízení, jehož smyslem je posoudit stavbu z hlediska konkrétního stavebního a technického provedení.

Stavební povolení 2018

Stavby, které nevyžadují povolení stavebního úřadu od 1.1.2018

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,

Stavební povolení 2018

Stavby nevyžadující ohlášení ani povolení po roce 2018

Rozhodně dřív, než začnete cokoliv stavět (včetně terénních úprav), a zpravidla i předtím, než vůbec začnete o konkrétní stavbě blíže uvažovat. Většina požadavků úřadu se odvíjí od místa pozemku, krátkou návštěvu se tedy vyplatí udělat již před koupí parcely. Vyhnete se nepříjemné situaci, kdy investujete do pozemku, který není určen k zástavbě, je součástí záplavového území či památkové zóny, a váš konkrétní záměr zde nejde zrealizovat.

Stavební povolení 2018

Kdy nepotřebuji stavební povolení ani ohlášení

Při realizaci drobné stavby kolem domu, rekonstrukci koupelny v bytě nebo domě, výměně střešní krytiny za krytinu novou, ale podobnou, nemusíte vaše plány nijak oznamovat stavebnímu úřadu. Před započetím s rekonstrukcí se ale vždy vyplatí navštívit stavební úřad v místě stavby a zjistit, jaké jsou požadavky v daném konkrétním případě.

Stavební povolení 2018

Česko novelizovalo k 1. lednu 2018 stavební zákon

Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) provedená zákonem č. 225/2017 Sb. Cílem této novely bylo urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti výstavby.

Stavební povolení 2018

V. ročník Mezinárodní žákovské konference patřil polytechnické výuce

Stovky lidí se nadále potýkají s víc než půlročním zdržením při vyřizování povolení na rodinný dům a další stavby. Ani změna zákona totiž zatím všude nepomohla vyřešit problémy při vydávání závazných stanovisek odborů územního plánování. Navíc stále chybí odborníci. Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje, že agendu vrátí zpět stavebním úřadům.