Stavba základů postup

Jak na stavbu základové desky na betonových pásech?

Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času. V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu – a to se základy.

Stavba základů postup

Základy domu musí být přesné a rovinné

Před založením základů je třeba se informovat u odpovědných úřadů. Důležité je ovšem i umístění v rámci pozemku či vůči světovým stranám. Jakmile máme všechny potřebné informace o správném umístění, můžeme pokročit k přípravě.

Stavba základů postup

Základy domu: postavit svépomocí nebo na klíč?

Po vytvrdnutí základového pasu přechází práce na vytvoření desky, tvořící stabilní podklad celého rodinného domu. Prostor mezi základovými pasy důkladně urovnáme a provedeme zásyp kamenem. Lze použít jemněji namletý čedič nebo vápenec, který důkladně zhutníme. Pak přistoupíme k založení kari sítí po celé ploše mezi pasy. Síť kari slouží v základové desce jako zpevňující prvek. Při přípravných pracích spojených se základovou deskou ale dbáme, abychom nepoškodili základový pas po jeho vnějším obrysu.

Stavba základů postup

Nejčastější chyby při stavbě RD svépomocí

3. Základ je možné vybetonovat min. 50 mm nad terénem, nebo je možné jej vybetonovat pod úroveň terénu a použít jednu řadu hladkých tvarovek. Je nutné dodržet zásady betonáže, jako jsou výstavba mokrým procesem při min. teplotě 5°C, ochrana konstrukce před ostrým sluncem apod. Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolaci dvojitým penetračním nátěrem nebo lepenkou.

Stavba základů postup

Stavíme rodinný dům do 1MILIONU Korun – hrabeme základy, základová deska

My už máme naštěstí základy pro náš dům hotové. Měl jsem na ně půjčené minirypadlo z https://www.norwit.cz/ . Nedovedu si představit, že bych je měl dělat ručně, jako to dělal můj táta, když stavěl dům. Stroje člověku hodně pomůžou a ušetří mu práci a hlavně čas.

Stavba základů postup

Menší dřevostavba i zázemí pro milované psy

Tvar základových konstrukcí závisí na statickém návrhu stavby zahrnujícím geologické poměry a tvaru terénu a také na tom, zda bude dům podsklepený, nebo ne. Vhodné je, aby součástí projektu domu byl i geologický průzkum, i když ho stavební zákon nepřikazuje a stavební úřady obvykle nepožadují.

Stavba základů postup

Máte zájem o nákup či přímo realizaci zemní izolace ELBEsecur?

Ze stavby základové konstrukce svépomocí nás mnoho lidí odrazovalo z důvodu důležitosti správného provedení. Ale zamyslete se nad tím, koho na stavbách potkáváte nebo s jakými znalostmi vzhledem k dostupnosti informací lidé v dřívějších dobách postavili tak skvostné stavby.

Stavba základů postup

Betonáž základové desky domu snadno a rychle? S Českomoravským betonem je to hračka!

Dříve další postup spočíval v položení armatury (nejčastěji ocelových sítí – rohoží) a kompletní betonáži základové desky. Nejdříve bylo nutné armaturu dovézt na stavbu, vytvořit místo pro její skladování a zajistit ostrahu. Obdobné to bylo i s betonem a jeho výrobou na stavbě. Zde bylo nutné dovézt cement, kamenivo, zajistit přívod vody, elektřiny, míchačku a patřičnou obsluhu. Čerstvý beton pak další lidé vozili na kolečkách na místo uložení, kde jej do konstrukce zapracovávali odborní pracovníci. To vše stavbu prodražovalo a prodlužovalo termín jejího dokončení.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 32 = 42