Stavba plotu povolení 2018

Stavební povolení na plot? Co všechno musíte vědět o stavbě plotu

Do 31. prosince 2017 pro vybudování oplocení stačilo získat územní souhlas. Dle ustanovení § 96 odst. 1 StavZ stavební úřad vydal namísto územního rozhodnutí o umístění stavby územní souhlas, za splnění následujících podmínek:

Stavba plotu povolení 2018

Stavební povolení – stavba plotu dle stavebního zákona 2018

Novelou stavebního zákona č. 183/2006 Sb. došlo od 1. 1. 2018, mimo jiné, ke zjednodušení povolovacího procesu mnoha činností. Jednou z nich je právě i stavba plotu. Vyžaduje tedy nyní stavba plotu povolení či ohlášení stavebnímu úřadu?

Stavba plotu povolení 2018

Soused zabránil stavbě plotu. Letos už jeho souhlas není potřeba

Stavební úřad nám přitom týden před zahájením stavby oznámil, že můžeme začít kopat. Problémy ovšem začal dělat soused, jenž má za naší zahradou pozemek s rybníkem a plot nechce. Tvrdí, že se už k rybníku, ke kterému vede obecní cesta, nedostane. To se stalo před dvěma roky. Příští rok se do domu budeme stěhovat a plot už budeme muset mít. Pomůže nám letošní změna zákona, nebo máme smůlu?

Stavba plotu povolení 2018

Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu plotu

Dle nové právní úpravy stavebního zákona, platné od ledna 2018, není ke stavbě plotu (oplocení) nutné územní povolení, stavební povolení ani ohlášení stavby. Stavební zákon však zároveň uvádí i výjimky: pokud chceme postavit oplocení, které je vyšší než 2 m a pokud oplocení hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím.

Stavba plotu povolení 2018

Stavební povolení nebo ohlášení ? Kdo platí plot ?

Je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona, pak stavební úřad vydá územní souhlas se záměrem. Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Stavba plotu povolení 2018

Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018

No tak mně stačil před 8mi lety jen papír – oznámení + nákres vlastní rukou + popis plotu a materiálu. Dle vašeho popisu se nic zásadního nezměnilo v neprospěch majitele pozemku, který si chce svůj pozemek ochránit.

Stavba plotu povolení 2018

Potřebujete poradit ohledně stavby plotu? Napište nám

Je třeba upozornit na to, že již dávno neplatí pravidlo, že vlastníkovi patří plot,  nacházející se po pravé straně při pohledu z  komunikace. Vlastnická práva se určují podle toho, kdo plot postavil. Majitelé společných hranic pozemků by se měli dohodnout a náklady nést rovným dílem.

Stavba plotu povolení 2018

Jaká povolení jsou pro realizaci stavby, její změnu nebo terénní úpravu potřeba?

Pokud oplocení tyto podmínky nesplňuje, je třeba získat od stavebního úřadu územní souhlas. Nepovolená stavba plotu by mohla spustit zahájení řízení o odstranění stavby a stanovení pokuty. Stavebnímu úřadu je kromě oznámení stavby plotu třeba dodat údaje o záměru, tedy jednoduchý popis plotu s výkresy. Potřebná jsou stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní i technické infrastruktury. Většinou probíhá stavba plotu na hranici pozemku, proto je třeba i souhlas sousedů. Stavebního řízení zcela odpadá.