Šířka základových pasů

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Rozbor konstrukce základových pasů probereme na jednoduchém příkladu rodinného domu bez podsklepení zakládaného na rovinatém terénu. Nejčastější konstrukce základů pro rodinný dům vypadá jako na obrázku.

Šířka základových pasů

Založení na základových pásech (Pracovní postup)

Den před výkopem jsem zavolal bagristovi ohledně výkopu a předběžně objednal 15 m3 čerpaného betonu třídy C16/20. Geodet mi den před plánovaným výkopem vyměřil lavičky, každá byla na přání bagristy min. 3 m od plánovaného výkopu pro snažší bagrování.

Šířka základových pasů

Iva Bastlová: Interiérový design není to samé co dekoratérství

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační (proti prosakující vodě). Beton pro vodonepropustné konstrukce PERMACRETE splňuje přísné požadavky na průsak hmotou, to znamená v ploše, svým složením navíc pomáhá omezit množství a šířku trhlin v konstrukci, způsobených objemovými změnami. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Šířka základových pasů

Kde ušetřit při stavbě a kde raději nešetřit

Kvalitní základová deska začíná už od projektu, respektive od inženýrsko geologického průzkumu a stanovení radonového indexu stavebního pozemku. Podle zjištěných hodnot projektant zpracuje návrh základů včetně způsobu ochrany před vlhkostí.

Šířka základových pasů

Jak provést výpočty na základových pasech?

Při stavbě každé domácnosti, musí mít dlouhodobou a spolehlivý základ, který chrání strukturu z deformace, zničení, zhoubné vliv vlhkosti a nízké teploty. To vyžaduje konstrukci základu, který může mít jakoukoliv formu, od jednoduchého sloupovitý a končí s složitá a nákladná monolitické. Provádět veškerou práci kvalitativně, které jsou nezbytné pro výpočet základové pásy, které umožní identifikovat veškerou zátěž na něm, a učinit kvalitu designu.

Šířka základových pasů

Stavba svojpomocne – ako by to malo vyzerať

Predstavujú najčastejšie využívaný typ zakladania rodinných domov. Pásy musia byť pod každou nosnou stenou, nástupným stupňom schodov, komínom a pod priečkami hrubými 150 mm a viac. Ak základové pásy prebiehajú vo dvoch smeroch kolmých na seba a sú tuho spojené, vytvárajú základové rošty. Šírka základových pásov závisí od statického výpočtu na základe únosnosti podložia. Zvyčajne však vychádza z hrúbky muriva, ku ktorej sa pripočíta po 100 až 150 mm na obe strany. Napríklad pri stene hrubej 400 mm by mala byť šírka základového pásu pod takouto stenou minimálne 500 mm.

Šířka základových pasů

Rozsah dodávky základové desky v provedení M2021 – Tepelné čerpadlo (domy v energetické třídě "A")

Chceme, abyste si mohli katalog prolistovat v klidu a pohodlně. Proto posíláme katalogy na naše náklady pozemní poštou. Tak nám na sebe nechte kontakt a obálku můžete očekávat zhruba za týden 🙂

Šířka základových pasů

1) Odstranění svrchní vrstvy ornice, vyznačení tvaru konstrukce

Rozsah a podrobnost průzkumu staveniště závisí na druhu a velikosti zamýšlené stavby a na složitosti geologických a hydrogeologických poměrů území. Geologický a hydrogeologický průzkum a výsledky tohoto průzkumu jsou důležitým podkladem pro návrh a provádění základových konstrukcí a současně i zemních prací a také pro volbu konstrukčního systému staveb.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − = 5