Rovinnost betonových konstrukcí

Které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější – ČSN 74 4505, anebo DIN 18202?

V aktuálně platných normách je hodnocení rovinnosti průmyslových podlah popsáno v ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení. Na některé podlahy, zejména pokud jsou investory německé společnosti, jsou však i u nás kladeny požadavky německých norem, které jsou uvedeny v DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke. Postup je to legální, protože normy nejsou obecně závazné, a soukromý investor si může požadavky na stavbu nastavit podle svých potřeb, pokud najde dodavatele, který je dokáže naplnit.

Rovinnost betonových konstrukcí

Komunitní centrum Všichni spolu se povedlo

Způsobem úpravy povrchu betonové desky a použitím nejvhodnějšího druhu výztuže (drátky, polypropylénová vlákna, klasická výztuž) provádíme monolitické betonové podlahy, vhodné svými užitnými vlastnostmi do naprosté většiny provozů. Vysokou produktivitu dokazuje denní výkon až 2 500 m2 strojně hlazených betonových podlah se vsypem (samozřejmě v závislosti na kapacitě místního dodavatele betonové směsi). Ročně realizujeme více než 200 000 m2 kompletních betonových podlahových konstrukcí.

Rovinnost betonových konstrukcí

Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlahy

V dnešnej rýchlej dobe je jedna z požiadaviek pri profesionálnom betónovaní aj rýchlosť. Pri tvorbe betónových podláh okrem rýchlosti aj presnosť, rovinnosť, kvalita. Ale aj odolnosť voči čomukoľvek a podľa možností maximálna možná trvácnosť. Profesionálni betonári dokážu náročné požiadavky zadávateľov bezpodmienečne spĺňať.

Rovinnost betonových konstrukcí

Diagnostika betonových konstrukcí v běžné praxi

V laboratoři je obvykle vhodné provést zkoušky důležitých mechanických vlastností na odebraných vzorcích. )Tyto vlastnosti závisí na charakteru a využití stavební konstrukce (např. pevnost v tlaku na svislých prutových konstrukcích a pevnost v tahu při ohybu na horizontálních konstrukcích). V laboratorních podmínkách se stanovují i objemové vlastnosti (důležité například pro určení stálého zatížení), dynamické moduly pružnosti, zbytková plocha účinného průřezu a obsah chloridů v betonu.

Rovinnost betonových konstrukcí

Národný futbalový štadión – nosná konštrukcia prestrešenia tribún

Neodvoláváme se na neexistují požadavky ČSN jako některé firmy a nespoléháme ani na neznalost zákazníka. Každý náš zákazník má tedy garanci rovné podlahy – a jako živnostníci si této garance setsakramentsky hledíme.

Rovinnost betonových konstrukcí

Vliv objemových změn na výskyt trhlin v betonových podlahách

Příspěvek popisuje vliv objemových změn na chování betonu. Charakterizuje jednotlivé typy objemových změn a možnosti jejich eliminace. Jsou popsány důsledky objemových změn na chování betonových podlahových desek i způsoby jak těmto rizikům čelit.

Rovinnost betonových konstrukcí

Rekonstrukce městského bytu pojatá nápaditě a hravě

Beton je stavební materiál, bez něhož bychom si jen těžko dokázali představit stavebnictví. Umělý kámen, jak se betonu také říká, najdete v každé stavbě, i když ho většinou překryjí jiné povrchové materiály. Každá stavba totiž stojí na betonových základech. S rostoucími možnostmi technologií se i využití betonu značně rozšířilo – stavby bez nosných betonových konstrukcí si již dnes ani nedovedeme představit.

Rovinnost betonových konstrukcí

Autodoprava a jeřábnické práce, demolice, zemní a bourací práce v Berouně a okolí

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti zemních prací, bouracích prací a demolice v oblasti Beroun, Králův Dvůr, Zdice a v širokém okolí. Zajišťujeme nakládku, odvoz a následné skladování zeminy, stavebního odpadu a dalších ekologicky nezávadných materiálů.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 4