Projektování staveb

Stavební firma PAMA Poděbrady, realizace staveb, projektování a financování staveb, zelená úsporám.

Ateliér zpracovává kompletní projektovou dokumentaci staveb (architektonické a objemové studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení a dokumentaci pro provedení stavby). Současně nabízí komplexní služby klientům v oblasti přípravy staveb, inženýrské činnosti a zajišťování autorského a technického dozoru během realizace stavby. Zajišťuje kolaudaci a uvedení staveb.

Projektování staveb

Generální projektant DELTA – interdisciplinární myšlení a jednání

Generální projektování je u firmy DELTA integrovaný proces stavebního projektu. S firmou DELTA máte od začátku projektu do jeho konce jen jednoho kontaktního partnera a můžete se zcela soustředit na svou hlavní činnost. Záleží na Vašem rozhodnutí, do jaké míry převezmete riziko a chcete investovat svůj čas. Je-li Vaším partnerem projektová kancelář DELTA, můžete obojí omezit na absolutně nejnutnější míru.

Projektování staveb

Inženýrská, konzultační a expertní činnost

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

Projektování staveb

Nabízíme konzultace i projektování vodohospodářských staveb

Činnost projekce zajišťujeme prostřednictvím osob způsobilých ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Projektování staveb

Nové trendy v projektování staveb – principy BIM

Naše kancelář vám zajistí vše od zajištění vstupních podkladů, přes zpracování projektových dokumentací, vyřízení potřebných povolení, výběru stavební firmy,  technického dozoru až po vyřízení kolaudace stavby.

Projektování staveb

Nabízíme kompletní služby v oblasti projektování a dozorování staveb, poradenskou a inženýrskou činnost.

Jsme projekční kancelář s širokým portfoliem spolehlivých externích spolupracovníků s mnohaletou praxí. Proto se nás obrací investoři s projekty různých velikostí  a významů. Navíc provázanost projekce a dozorování staveb je nám dokonalou zpětnou vazbou v celém procesu projektování staveb.

Projektování staveb

Hledáte profesionály pro realizaci vašeho projektu?

Stavební společnost HERKUL a.s. se na trhu stavebních prací pohybuje již od roku 1996. V roce 2007 se stala akciovou společností. HERKUL a.s. je stavební společnost, která zajišťuje široké spektrum činností ve výstavbě. Od projektování přes provádění staveb a jejich změn, až po sadbové a parkové úpravy.

Projektování staveb

Projektování a konstrukce ocelových staveb

Projekční a výrobní dokumentaci provádíme v sw TEKLA. Základem je tvorba inteligentního 3D modelu, který lze dále použít při optimalizaci konstrukce prostřednictvím statického výpočtu v sw SCIA ENGINEER nebo R-STAB. Převedením do odpovídajících formátů může být tento model také použit jako referenční model zakomponovaný do celkového modelu investičního celku ke zjištění případných kolizí či k návrhu dalších optimalizací.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

61 + = 71