Příkon příklady

Riešené úlohy z fyziky – Elektrická práca a príkon – TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

Proč se vlastně nová tarifní struktura (NTS) vytváří? ERÚ její vznik obhajuje tím, že je nutné optimalizovat rezervovaný příkon v síti, resp. přesouvat platby tak, aby spravedlivě zohledňovaly, kdo si jaký příkon v síti rezervuje.

Příkon příklady

F – Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

Elektrická zařízení můžeme rozdělit na zdroje elektrické energie (střídavé nebo stejnosměrné) a spotřebiče elektrické energie. Způsobů, jak vyrobit a uchovat elektrickou energii je mnoho (např. různé typy elektráren, elektrocentrály, akumulátory, baterie). U zdrojů elektrické energie se vždy bavíme o jejich výkonu. U spotřebičů elektrické energie je důležitým parametrem jejich příkon, který bývá uveden na výrobním štítku daného zařízení, nebo v příručce uživatele. Základní definice tedy jsou:

Příkon příklady

Výpočet tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně

Prostřednictvím této bubliny (nebo také pomocí formuláře ve spodní části) můžete doporučit projekt www.ucenionline.com dalším lidem. Stačí vyplnit Vaše jméno a mailovou adresu příjemce, kam bude následně odeslána doporučující mailová zpráva.

Příkon příklady

Určil jsi "+spravne+" správných odpovědí z 5!

Zařízení s technologií PoE využívají původní normu PoE založenou na protokolu IEEE 802.3af, která je pro každé zařízení schopna dodat příkon 15,4 W stejnosměrného napájení. Nejnovější norma označovaná jako PoE+ je založená na protokolu IEEE 802.3at a pro každé zařízení zajišťuje příkon 30 W.

Příkon příklady

Dimenzace elektrického podlahového topení: tepelná ztráta, odhad topného výkonu

Tepelná ztráta je množství energie, kterou musíme do vytápěného prostoru dodat, abychom zajistili a udrželi teplotu v interiéru na požadované úrovni. Hodnota tepelné ztráty je závislá především na konstrukci a materiálovém složení domu, tzn. na tepelně-izolačních vlastnostech obvodových konstrukcí, střechy, stropů, izolaci podlahy, kvality oken atd. a také na tzv. vnější výpočtové teplotě – v závislosti na regionu je to -12 až -18 st. C. Požadovaná teplota interiéru se pohybuje v rozmezí 18 – 22 st. C.

Příkon příklady

Kalkulačka – výpočet kapacity akumulátora

BatteryCalculator 1.0 je jednoduchý program pro výpočet hodnoty kapacity akumulátoru. Jedná se o užitečného pomocníka, který vám pomůže vybrat tu správnou trakční baterii. Pokud řešíte klasickou situaci, kdy víte, že potřebujete akumulátor k napájení určitého zařízení – elektromotor k rybářskému člunu, baterie do karavanu, baterie k fotovoltaickým panelům, atp., znáte příkon a víte, jak dlouho potřebujete mít zařízení v provozu, ale netušíte jak se dopočítat k výsledné kapacitě akumulátoru, máte nyní nejjednodušší možnost.

Příkon příklady

Zjednodušený výpočet potřebného příkonu infrazářičů

Infrářiče dosahují vyšší efektivity přenosu tepla do prostoru. Použitím sálavého zdroje tepla je dosaženo lepší tepelné pohody při nižších °C, rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je nižší než za použití konvekčního vytápění. S infrzaářiči lze vytápět větší prostoty zónově. Účinnost přeměny el. Energie na tepelnou je prakticky 100%, podle použitých typů infrazářičů se pouze liší podíl sálavé a konvekční části vyrobené tepelné energie (více technika infrazářičů).

Příkon příklady

Výkon vs. točivý moment konečně srozumitelně: tak o co jde především?

Od počátku automobilismu byl považován za hlavní parametr motoru jeho výkon. Točivý moment byl dlouhá léta spíše podružným ukazatelem, který skoro nikoho nezajímal. Důvodem bylo snad, že charakteristiky starších atmosférických zážehových motorů byly do značné míry podobné a hodnota maximálního výkonu byla proto dostatečně vypovídající.