Práce na elektrotechnikách

Užijte si tento blog? Prosím, šířte slovo 🙂

Zasílání newsletterů je zajištěno prostřednictvím platformy MailChimp na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při potvrzení odběru newsletterů. Uloženy budou také další informace potřebné k rozeslání a analýze newsletterů.

Práce na elektrotechnikách

Ponuky práce: Žilinský kraj, elektrotechnik

V rámci spolupráce s úřady práce jsme v březnu vytvořili dvě společensky účelná pracovní místa (SÚPM). Díky tomu může v EZÚ působit čerstvý absolvent v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze a zkušený pracovník, který dlouhodobě nemohl nalézt pracovní uplatnění.

Práce na elektrotechnikách

Elektrotechnici, machři na volty a ampéry, nepracují pod 200 za hodinu

Elektrotechnika v posledních letech prožívá „boom“. Problém však je, že v oboru chybějí lidé. Mnoho absolventů utíká od řemesla pryč za vidinou vyššího platu. Přitom budoucnost tento obor rozhodně má. A schopní a kvalitní elektrotechnici za svoji práci pobírají zajímavé peníze a na finanční ohodnocení si rozhodně nestěžují.

Práce na elektrotechnikách

Země

V kategorii Nabídka práce na Annonce.cz naleznete inzeráty práce na hlavní pracovní poměr (HPP) a inzerci práce na vedlejší pracovní poměr (VPP). Na zvláštní stránce pak naleznete brigády a různé práce na doma a volná pracovní místa z nabídky úřadu práce.

Práce na elektrotechnikách

1. Administrativní pracovník ÚŘJ

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

Práce na elektrotechnikách

I am not sure what I am looking for

Jedná se o pracovní úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. spínání, místní, dálkové nebo ústřední ovládání, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů. Při obsluze se osoby zásadně dotýkají jen těch částí, které jsou k tomu určené. Pokud je pro obsluhu stanoveno používání osobních ochranných prostředků, musí být použity. K obsluhovaným částem zařízení musí být vždy volný přístup. Při obsluze zařízení vn se obsluhující nemá přiblížit k živým částem pod napětím blíže, než na stanovenou vzdušnou vzdálenost.

Práce na elektrotechnikách

Materiály v elektrotechnice – Měření permeability feritů

Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanovuje podmínky pro získání odborné kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Odbornou kvalifikací se rozumí způsobilost fyzické osoby k výkonu regulované činnosti. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. je účinná od 1. ledna 1979, 1. září 1982 byla pozměněna vyhláškou č. 98/1982.

Práce na elektrotechnikách

Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud

Budete mít možnost pracovat v moderním technologickém prostředí a prohlubovat si své dosavadní znalosti a zkušenosti. Samostatný přístup k práci je více než vítaný a příjemné pracovní prostředí zaručeno.