Povinnosti realitní kanceláře

Potřebujete poradit? Jsme Vám k dispozici!

Jak chybou realitní kanceláře nepřijít o peníze nebo nemovitost? Jak si proklepnout, zda je kancelář oprávněna za vlastníka nemovitosti jednat? Jaké dokumenty byste měli realitce dodat při prodeji nemovitosti a jaké by vám měla doložit k nabízené nemovitosti? Kdy a jak nemovitost předat či převzít?

Povinnosti realitní kanceláře

Odpovědnost realitní kanceláře za neplatnou smlouvu na nemovitost

Realitní kanceláře zpravidla v rámci zprostředkování prodeje nemovitostí nabízí též „kompletní právní servis“, který zahrnuje minimálně přípravu kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva. Kvalita těchto služeb ovšem dosti dramaticky kolísá, kdy se lze v praxi setkat v podstatě s bezvadnou dokumentací, ale též s naprosto nepoužitelnými návrhy, u nichž je mnohdy efektivnější připravit zcela nový dokument. Jak je to přitom s odpovědností realitní kanceláře, která pro Vás připraví neplatnou smlouvu? Odpověď hledal Nejvyšší soud.

Povinnosti realitní kanceláře

Prodej nemovitosti přes realitní kancelář

A to ve smyslu, jakým je věc řešena například ve Spojených státech a Velké Británii, kdy péče realitní kanceláře o zákazníka je ze zákona zahájena zprostředkováním nájmu a ukončena shodně s jeho zánikem. Ve Velké Británii se navíc kauce skládají na speciální fond, se kterým po dobu nájmu nemůže ani realitní kancelář ani majitel nemovitosti svévolně nakládat. Nájemce také musí mít ručitele v případě, že nebude schopen své závazky plnit. Zdá se, že tady má MMR ještě co dohánět.

Povinnosti realitní kanceláře

.: Realitní kancelář jako zprostředkovatel

Pro jednání s realitními kancelářemi je tedy dobré mít alespoň základní přehled o podstatně činností realitních zprostředkovatelů a zejména o tom, jaké služby by Vám realitní kanceláře měly poskytnout. Tedy jinak řečeno, je dobré vědět, co byste od realitních kanceláří měli a mohli očekávat.

Povinnosti realitní kanceláře

3. Smlouva o poskytování realitních služeb:

Realitní kanceláře RE/MAX a makléři RE/MAX postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem RE/MAX Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.re-max.cz.

Povinnosti realitní kanceláře

REALITNÍ ZÁKON – zkvalitnění realitních služeb v ČR?

V únoru roku 2011 požádal Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj, aby analyzovalo a navrhlo varianty řešení situace v oblasti podnikání realitních kanceláří

Povinnosti realitní kanceláře

V čem se lišíme od konkurenčních realitních kanceláří?

Přinášíme vám blog o tom, jak funguje realitní kancelář a bude směle strohý, avšak velmi výstižný. Realitní kancelář funguje nadstandardně skvěle, pokud se jako začínající realitní makléř či realitní makléřka rozhodnete pro práci v Adomus – reality jinak. Chcete se dozvědět více o tom, co děláme, jak pracujeme i jaké jsou povinnosti realitní kanceláře a co od realitní kanceláře očekávat?

Povinnosti realitní kanceláře

Získejte eBook zdarma: Jak se NESPÁLIT při prodeji nemovitosti

Být realitním makléřem může být dnes de facto kdokoli, stačí živnostenský list. Tomu ale brzy odzvoní. Vláda totiž schválila návrh zákona o realitním zprostředkování. V návrhu zákona je povinnost zařazení činnosti realitního zprostředkovatele do vázaných živností, jejichž provozování je podmíněno potřebnou kvalifikací (buď vzděláním, nebo kombinací vzdělání a praxe, případně dosažením vzdělání v oblasti profesní kvalifikace).