Povinnosti pronajímatele bytu 2018

3. Povinnost provést řádné vyúčtování a umožnit nájemci do vyúčtování nahlédnout

Pronajímatel má v první řadě povinnost byt, který je předmětem nájmu, řádně odevzdat. Datum odevzdání si strany mohou ujednat, pakliže tak ovšem neučiní, uplatní se ustanovení § 2242 odst. 1.. Byt bude zpřístupněn prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nabyla smlouva účinnosti.

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

Práva a povinnosti pronajímatele. Co říká zákon?

Majitelé bytů nemají v České republice možnost pravidla nájemního vztahu příliš ovlivnit. Práva a povinnosti obou stran totiž určuje do nejmenších detailů znění nového občanského zákoníku. Při psaní nájemní smlouvy tedy mnoho kreativity nepotřebujete. Mnohem důležitější je detailně se seznámit se zákoníkem. Jakmile byt pronajmete, vše se začne řídit podle něj.

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

V refrénu známé písně o pronajímateli, který se snaží zbavit nájemců, se zpívá: „Seš domu majitel, nájem zvedej…“ Způsobů, jak šikanovat nájemce, je ale mnohem více než zvyšovat nájemné, odpojit přívod elektřiny či plynu nebo vytrhat trubky ze zdí.

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

Pronájem bytu: Co vám vlastník bytu už nemůže započítávat mezi služby?

Předně by se měly strany dohodnout na charakteru a rozsahu placených služeb. Jejich důsledným vymezením ve smlouvě se předejde následným zmatkům a nepřesnostem v době, kdy dojde k vyúčtování. Občanský zákoník stanovuje okruh služeb, které jsou považovány za nezbytné, a to (§2247, odst. 2 OZ):

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

údržba a drobné opravy bytu. Jaké jsou povinnosti pronajímatele a nájemce?

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

Vyúčtování služeb. Na co má nárok nájemce, na co pronajímatel

Vyúčtování plateb za služby musí pronajímatel nájemníkovi doručit nejpozději do čtyř měsíců po konci zúčtovacího období – to smí být nejvýš dvanáctiměsíční a jeho start určuje pronajímatel. Pokud nájem ukončíte dřív, pravidlo se nemění – zákonná čtyřměsíční lhůta na předložení vyúčtování se rozbíhá s koncem původně sjednaného zúčtovacího období, nikoli s koncem nájmu. Na vyrovnání nedoplatků má nájemce čtyři měsíce ode dne doručení vyúčtování. Stejně dlouhá lhůta platí pro navrácení přeplatku od pronajímatele.

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

Co všechno musí platit nájemník? Vláda definuje, co je běžná údržba bytu.

Vláda toto pondělí schválila Nařízení vlády 308/2015, které definuje, co je běžná údržba bytu. Smluvní strany si sice mohou dohodnout nižší rozsah povinností nájemníka, není však možné dojednat rozsah povinností větší, než stanoví toto Nařízení.

Povinnosti pronajímatele bytu 2018

Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou

Nájemní smlouva by měla vykazovat určité náležitosti uvedené především v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "o. z.") resp. nesmí obsahovat ujednání zkracující nájemcova práva popřípadě zakázaná ujednání vymezená zákonem. Její obsah se řídí zvláštními ustanoveními o nájmu bytu a nájmu domu, obecnými ustanoveními o nájmu, popřípadě ustanoveními o závazcích.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

90 − = 85