Povinné vybavení nájemního bytu

Co všechno musí platit nájemník? Vláda definuje, co je běžná údržba bytu.

Vláda toto pondělí schválila Nařízení vlády 308/2015, které definuje, co je běžná údržba bytu. Smluvní strany si sice mohou dohodnout nižší rozsah povinností nájemníka, není však možné dojednat rozsah povinností větší, než stanoví toto Nařízení.

Povinné vybavení nájemního bytu

Zdarma: Brožura "Jak na nájem bytu" ke stažení

Pronajímatelé bytů řeší ve spojitosti s pronajímáním bytů mnoho otázek. Jednou z nich je i zařízení pronajímaného bytu. V tomto článku se pokusíme nastínit práva a povinnosti vztahující se právě k zařizovacím předmětům a povinnému vybavení bytu.

Povinné vybavení nájemního bytu

3. Povinnost provést řádné vyúčtování a umožnit nájemci do vyúčtování nahlédnout

Nájemce je povinen v bytě taktéž provádět drobné opravy, přičemž co se rozumí drobnou opravou je definováno buďto věcně, nebo výší nákladů vynaložených na opravu. Za drobné opravy se vždy považují opravy podlah, krytin, dveří či oken nebo jejich součástí, opravy elektrických koncových zařízení, sanity a armatur nebo kamen a kotlů, přičemž podrobnější věcné vymezení lze nalézt v § 4 Nařízení. Za drobnou opravu se nepovažují opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení.

Povinné vybavení nájemního bytu

Kdy opravy hradí nájemce a kdy pronajímatel

Pro představu o věcném vymezení drobných oprav uvádíme níže některé položky aktuálního seznamu uvedeného v nařízení: opravy vrchních částí podlah, výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí dveří a oken, kování, klik, opravy vypínačů, zásuvek, jističů a zvonků, opravy digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, kuchyňských linek, vestavěných skříní apod.

Povinné vybavení nájemního bytu

Jak si pronajmout byt aneb Jaká jsou práva a povinnosti nájemníka?

Jaké služby musí zajišťovat pronajímatel, může vyžadovat, aby nájemce platil i příspěvek do fondu oprav? Zvláště pro nájemníka jsou tyto otázky klíčové. Určení rozsahu a úhrady služeb spojených s nájmem bytu by měly mít obě strany vyjasněny ještě před podpisem smlouvy. Předejdou tak případným sporům.

Povinné vybavení nájemního bytu

Kdo hradí opravy v pronájmu: nájemce, nebo majitel?

Běžnou údržbou je myšleno udržování bytu v dobrém stavu, do čehož se počítá i úklid a čištění bytu včetně zařízení a vybavení. Nájemce by měl zařízení udržovat ve funkčním stavu a pravidelně kontrolovat, zda funguje. Do toho pak spadá i kontrola termostatických hlavic s elektronickým řízením, vodovodních baterií, ale i hlásiče kouře.

Povinné vybavení nájemního bytu

Bety.cz TESTOVÁNĂŤ – Testujte s námi novĂ© produkty ÄŤi sluĹľby a o svĂ© názory a doporuÄŤenĂ­ se podÄ›lte s ostatnĂ­mi ÄŤtenářkami Bety.cz.

Bydlíte v pronajatém bytě a sem tam se něco pokazí či rozbije. To, kdo provádí údržbu a opravy nájemního bytu, je specifikováno ve vládním nařízení 308/2018 Sb. V něm je uvedeno, co zajišťujete a platíte vy jako nájemce a co už musí platit pronajímatel. Je tu výčet konkrétních úprav, výměn a revizí a  dále finanční limit pro každou opravu nebo opravy celkově.

Povinné vybavení nájemního bytu

ROZHOVOR: Nájem a nájemní smlouva podrobně s odborníkem

Po účinnosti NOZ tak nelze nutit nájemce, aby kromě plateb nájemného a záloh na služby hradil pronajímateli např. příspěvek do fondu oprav, příspěvek na správu domu či pojištění domu, příspěvek na stavební úpravy domu či bytu či se finančně podíle na odstraňování závad na domě. Mezi tyto platby, které již pronajímatel nemůže po nájemci požadovat patří i poplatek či nájemné za vybavení bytu (nájemné za vybavení bytu bylo upraveno v ust. § 10 vyhlášky 176/1993 Sb. zrušené nálezem Ústavního soudu ČR k 31. 12. 2001).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 15 = 20