Pokój modlitwy

Ja też mogę coś zrobić dla pokoju na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Pokój modlitwy

Żywe Słowo – czyli pomoc w spotkaniu z Pismem Świętym

DLACZEGO Indianin ustrojony w okazały pióropusz i duchowny greckiego Kościoła prawosławnego znaleźli się na tym samym podium? Dlaczego buddyjski dalajlama usiadł obok arcybiskupa Canterbury? Co mogło łączyć żydowskiego rabina z metropolitą rosyjskiego Kościoła prawosławnego? Dlaczego takiemu spotkaniu przewodniczył papież Jan Paweł II, głowa Kościoła katolickiego?

Pokój modlitwy

W niespokojnym czasie prośmy o pokój słowami modlitwy napisanej przez Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Pokój modlitwy

Wisła: 19 grudnia inauguracja Klubu Seniora

W nawiązaniu do międzyreligijnego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, którego inicjatorem był Jan Paweł II, przedstawiciele wielu religii spotkają się w sobotę w Warszawie, aby w jednym miejscu modlić się o pokój na świecie.

Pokój modlitwy

Modlitwa o rychłą beatyfikacje Sługi Bożego ks. Wincentego Granata

Akcja Studencka TFP cytuje także świętego Jana Bosko. Podkreślał on, że „doktryny mahometańskie są absurdalne, niemoralne i niszczące, a nauki Jezusa Chrystusa – poważne, wzniosłe i najczystsze”. „Święty Tomasz z Akwinu dodaje, że kto pokłada jakąkolwiek nadzieję w słowach Mahometa, wierzy głupio” – podkreślają także autorzy oświadczenia. Powołują się ponadto na słowa świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Uznawał on raj mahometański za odpowiedni dla bestii.

Pokój modlitwy

Papież Franciszek wezwał wiernych do modlitwy o pokój dla świata i mądrość dla rządzących

W środę 11 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Cieszyńskiej przebywał z wizytą Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki. Marszałek spotkał się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, by przekazać świąteczno-noworoczne życzenia.

Pokój modlitwy

Milion dzieci modli się na różańcu! Uczniowie modlą się o pokój na świecie

“W naszych czasach bardzo potrzeba modlitwy chrześcijan, żydów i muzułmanów o pokój” – mówił w środę papież Franciszek podczas audiencji generalnej. W ten sposób zapowiedział czwartkową inicjatywę „Minuta dla pokoju”, która odbędzie się w wielu krajach świata.

Pokój modlitwy

Szopka wigilijna w Watykanie otwarta. Papież zapalił świeczkę pokoju

Benedykt XVI prosił również o pokój na Bliskim Wschodzie. – Niech pokój się zrodzi w ziemi, w której narodził się Odkupiciel, niech obdarzy On Izraelczyków i Palestyńczyków odwagą, by położyć kres zbyt wielu latom wojen i podziałów oraz stanowczo podjąć drogę negocjacji – przemawiał.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

74 − = 67