Parcelní číslo

Parcelní číslo – jak zjistit číslo parcely?

Parcelní číslo je číselné označení parcely, tedy ucelené a ohraničené části pozemku. Toto číslo parcely je uvedeno v katastrální mapě a využívá se v projektech, smlouvách apod. k přesné identifikaci. Kde parcelní číslo zjistit?

Parcelní číslo

Katastr nemovitostí a jeho zásadní role při koupi a prodeji nemovitosti

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Parcelní číslo

Záměr obce Světice – prodej pozemku parcelní číslo 312/52 a zřízení služebnosti p.č. 312/36

Bolo by vhod uviest informácie o akú parcelu sa jedná, ci je to povodny pozemnoknizny stav UO (urceny operát) alebo aktualny stav CKN (parcely vysporiadané bud v celosti, alebo ciastocne na LV) V pripade, ze sa jedna o ten prvi pripad, je nutne zajst na kataster a poziadat o vyhotovenie identifikácie parciel.

Parcelní číslo

Oznámení záměru o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 947 v k. ú. Drahelčice

Pokud známe pouze původní parcelní číslo a v nové digitální katastrální mapě nemůžeme parcelu najít, může nám pomoci srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v aplikaci Nahlížení do KN. Obnova katastrálního operátu se provádí novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav nebo přepracováním. Výsledkem je nová digitální katastrální mapa s mnoha změnami. Parcely mohou být přečíslovány, změní se výměra, vlastníci už nejsou vedeni ve zjednodušené evidenci.

Parcelní číslo

Záměr obce Světice – prodej pozemku parcelní číslo 312/52 a zřízení služebnosti p.č. 312/36

Nejlépe se to vysvětluje na příkladu: Vlastník parcely 1 nemá jiný přístup na svůj pozemek, než přes parcelu 2, kterou vlastní někdo jiný a oba vlastníci se dohodli na zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy. Vlastník parcely 1 je oprávněný vykonávat přístup na svůj pozemek tím, že chodí, nebo jezdí přes parcelu 2. Vlastník parcely 2 je naopak povinný toto konání strpět.

Parcelní číslo

Oznámení o záměru města pronajmout nebytové prostory – pozemek parcelní číslo st. 105, jehož součástí je dům č.p. 34 na ulici Masarykovo náměstí v k.ú. Uničov o výměře celkem 62,9 m².

1. Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/3 o výměře 1380 m2 za nabídnutou kupní cenu 830.000,- Kč jediným žadatelům panu Pavlu Krejčíkovi, ze Sobotky a paní Martině Fiutowské, z Holovous. A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 205/3.

Parcelní číslo

Dražba: – pozemek parcelní číslo 3302 – ostatní plocha o výměře 157 m2, pozemek parcelní číslo 3303 – zahrada o výměře 1203 m2, pozemek parcelní číslo 3304 –

Rádi byste se podívali na byt nebo dům na katastrální mapě? Zajímají vás informace z katastru nemovitostí? Ukážeme vám, kde naleznete veškeré informace a jak s nimi můžete pracovat. Zároveň odpovíme na nejčastější otázky.

Parcelní číslo

Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví

1) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :