Orgány nadace

Podáváme pomocné křídlo těm, kteří chtějí sami létat!

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Správní rada spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Správní rada má pět členů. Předsedou správní rady byl zvolen Miloslav Knížek, místopředsedou Radomil Hradil. Jménem Nadace jednají samostatně předseda nebo místopředseda nebo společně dva členové správní rady. Zakladatelé jmenovali tyto členy správní rady:

Orgány nadace

Založení Nadace či Nadačního fondu na míru

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Vaši Nadaci či Nadační fond (NF) profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme zakládací listinu Nadace či Nadačního fondu a vyřešíme všechny ostatní administrativní a právní náležitosti včetně zápisu do nadačního rejstříku.

Orgány nadace

Nenechte si ujít novinky z Dobrého anděla – Odebírejte měsíční zpravodaj

Výše žádosti se většinou pohybuje v rozmezí 50 – 200 tisíc Kč. Více informací najdete u každé aktuálně vyhlášené grantové výzvy. Nákladnější projekty Nadace podporuje v rámci dlouhodobé projekty tzv. Fondu Jistota, jehož partnery však oslovuje Nadace sama.

Orgány nadace

Nový občanský zákoník – principy a základní pojmy

Daniel Hořt nastoupil do KB v roce 1994 na pozici přepážkové pracovníka na malé pobočce. Většinu své kariéry prožil v pobočkové síti, a to v celé řadě výkonných i manažerských pozic (úvěrář, obchodní analytik, ekonom, ředitel Regionální pobočky, ředitel Retailové Divize) na nejrůznějších místech v rámci České republiky. V roce 2017 přešel na Centrálu KB jako manažer Podpory řízení sítě. Aktuálně pracuje v Tribu Physical Distribution Channels.

Orgány nadace

Orgány i celé části těl. Šance pacientů na nový život jsou stále větší. Díky nadaci

Tenké střevo, játra, plíce, slinivka, srdce, ledviny a dokonce i jazyk. Škála orgánů a částí lidského těla, kterou už lékaři dokáží v Česku transplantovat, je stále větší. A zásadní podíl na tom má Česká transplantační nadace, které je právě pětadvacet let. Když v roce 1992 vznikla, spousta procesů kolem transplantací běžela odděleně. Nadace proto začala víc propojovat dárce, příjemce a lékařské týmy.

Orgány nadace

Práva zakladatele nadace a (ne)možnost jejich přechodu na dědice

Nadace v českém právu je právnickou osobou soukromého práva, která je tvořena účelovým soustředěním majetku. Zakladatel nadace je osobou se zvláštním oprávněním ve vztahu k nadaci. Zakladatel bez dalšího nemá vliv na každodenní provoz nadace, určuje však její směřování a je oprávněn ke změně jejích statutárních dokumentů. Jak je to s přechodem těchto oprávnění na případné dědice zakladatele?

Orgány nadace

Přidejte se k nám a navštivte náš Výroční galavečer

„Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečné vyhodnocení použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování nejpozději do 60 dnů po uplynutí lhůty pro použití nadačního příspěvku dle čl. IV této smlouvy.“

Orgány nadace

Výroční zpráva nadace policistů a hasičů vzájemná pomoc v tísni

Za pozitivní můžeme označit skutečnost, že sponzorské finanční dary dle sponzorských smluv a od soukromých dárců byly zaslány v částce 2,361.518,- Kč, což je překročení plánovaného rozpočtu o 295%. To ukazuje skutečnost, že nadace se dostává do podvědomí společnosti jako důvěryhodná, stabilní, nezisková organizace.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + = 16