Ocelové konstrukce ostrava

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování, výroby a implementace ocelových konstrukcí dle přání našich zákazníků.

Použití ocelových konstrukcí v rámci výstavby civilních průmyslových objektů. Spojuje výhodu krátké projekční a stavebně-montážní doby a flexibilního využití nosných konstrukcí. Konstrukce z oceli se vyznačují využitím lehkých, štíhlých a vysoce zatížitelných stavebních prvků s vysokým a precizním stupněm prefabrikace.

Ocelové konstrukce ostrava

Vítejte na stránkách společnosti KADAMO a.s.

Hala je dále vybavena strojní skružovačkou plechů, strojní ohýbačkou plechů, ohýbačka trubek, úkosovačkami, bruskami. Maximální hmotnost svařenců je limitována nosností jeřábu na 10 000 kg. Pro manipulaci s většími hmotnostmi v hale zajišťujeme autojeřáby.

Ocelové konstrukce ostrava

Průmyslové montáže s.r.o. Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Společnost se zaměřuje na pronájem autojeřábů a montážních vysokozdvižných plošin OSTRAVA. K dalším činnostem patří montáže a demontáže ocelových konstrukcí, kácení a ořezy stromů, natěračské a zámečnické práce ve výškách.

Ocelové konstrukce ostrava

Kontakty KOVOSTAR Ocelové konstrukce s.r.o.

Základem pro výrobu haly je systémové řešení s využitím moderních statických výpočtů pro optimalizaci celé nosné konstrukce. Projekty jsou zpracovávány pomocí nejmodernějšího software Dlubal, AdvanceSteel 3D, SapsproW. Nová výrobní technologie založená na svařování kónických se ukazuje jako ta nejefektivnější pro ocelové stavby.

Ocelové konstrukce ostrava

a události KOVOSTAR Ocelové konstrukce s.r.o.

V akademickém roce 2018/2019 bylo v rámci fakultního kola soutěže „Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce,“ oceněno celkem 9 diplomantů ze stavebních fakult ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB‑TU Ostrava. Všichni výherci postupují do celostátního kola soutěže, ve kterém členové výkonného výboru České asociace ocelových konstrukcí zvolí jednoho celkového vítěze.

Ocelové konstrukce ostrava

European Federation for welding, joining and cutting

Hutní montáže se v minulosti podílely na výstavbě téměř všech tepelných (Tušimice I a II, Počerady, Mělník, Chvaletice) i jaderných (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce, Temelín) energetických zdrojů. (U tepelných zdrojů se jednalo jak o výstavbu nosné ocelové konstrukce, tak technologického zařízení, pro jaderné elektrárny pak dodávky nosných ocelových konstrukcí a ochranné obálky)

Ocelové konstrukce ostrava

Služby strojního a stavebního zámečnictví

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci navrhovaných systémů nebo jejich dílčích celků. Při dodávce potrubních systémů zajišťujeme projektovou dokumentaci všech zastoupených profesí včetně provedených prací.

Ocelové konstrukce ostrava

Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce

Vítěz fakultního kola obdrží čestné uznání, finanční odměnu 1 000 Kč a roční předplatné časopisu KONSTRUKCE. Vítězové jednotlivých fakultních kol postupují do celostátního kola, ve kterém bude vybrán jeden celkový vítěz.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 2 =