Nosný rošt provětrávané fasády

Provětrávaná fasáda umožní zdi dýchat a vytvoří ideální klima uvnitř domu

Samozřejmostí nosného roštu je jeho certifikace a deklarace statických parametrů všech prvků. Fyzické testování podpořené numerickou simulací bylo odborně provedeno ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha a její certifikovanou laboratoří Experimentálního centra a posouzeno nezávislou akreditovanou laboratoří v Německu a potvrzeno typovým souhlasem DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik).

Nosný rošt provětrávané fasády

Iltegro hliníkové nosné konstrukce pro větrané fasády

Vážení obchodní partneři, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti VISIMPEX a.s., IČ 65138708, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov, byla dne 7.12.2017 provedena změna obchodního jména na WT WINTECH a.s.

Nosný rošt provětrávané fasády

PREFA provětrávaný fasádní systém Sidings

Níže naleznete postup při provádění nadkrokevního zateplení. Tento postup je určený pro zateplení šikmých střech nad krokvemi s viditelnou konstrukcí krovu ze strany interiéru.

Nosný rošt provětrávané fasády

Krátké představení společnosti Visimpex a.s.

Pro všechny varianty nosných roštů platí statické předpisy. Oblast použití se vztahuje až do stavební výšky 15 metrů. Pokud je překročeno toto výškové použití nebo je systém aplikován ve specifických klimatických podmínkách (zatížení větrem), je potřeba provést statická měření a výpočty.

Nosný rošt provětrávané fasády

Rekonstrukce městského bytu pojatá nápaditě a hravě

Provedení předsazené větrané fasády od firmy DEKMETAL. Opláštění fasády kazetami DECKASSETTE STANDART – atypický svislý zámek. Ocenění: Cena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, 1.místo v kategori Nejlepší klempířské dílo roku 2015 – fasády.

Nosný rošt provětrávané fasády

Jednoduše geniální řešení zelené střechy. Prefabrikované panely od Ecosedum

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Nosný rošt provětrávané fasády

– dodávka a montáž tepelně-izolační, difúzně otevřeného fasádního systému Lifebrick therm v barvě okrové s pískovými šambránami

V rámci zakázky se jednalo o další etapu zateplení stávající chaty, aby došlo ke sjednocení fasády s již zateplenou částí. Nosný rošt byl proveden z hoblovaného, sušeného řeziva, které bylo před instalací naimpregnováno. Pro zateplení byla použita minerální izolace, zakrytá difusní folií a…

Nosný rošt provětrávané fasády

Pod povrch kontaktních a provětrávaných fasád

Obklad z lícových cihel patří k oblíbeným úpravám fasád, zvláště u rekonstrukcí vyřeší jak vzhled domu, tak zateplení fasády. Mezi výhody patří mrazuvzdornost, velmi nízká nasákavost a minimální nároky na údržbu. BRICKLAND