Her er oversikt over fylkessammenslåingene og nye fylkesnavn. Fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland omdannes til regioner fra 1. Det nye fylket Trøndelag (tidligere Sør- og Nord-Trøndelag). Regjeringen har bestemt seg for hva de elleve nye regionene skal hete.

Norge elleve fylker mot 18 i år, Oslo inkludert. De nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og. Etter at valgresultatet er klart senere i høst overtar det nye. Regionreformen er en reform av fylkesstrukturen i Norge.

NYE: Norges 19 fylker skal omorganiseres i ti nye regioner. Også VG får bekreftet at det har blitt enighet om ti nye regioner. De nye skiltene på fylkesgrensa til nye Trøndelag fylke kom på plass. Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen fra 1. Fra denne datoen skal skoleelevene lære. Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal bli Viken fylkeskommune fra 01. I dette kapitlet er utfordringer og muligheter i det nye fylket beskrevet og. Også innenfor andre deler av kulturfeltet er det forventet at oppgaver vil bli. Hovedkontoret til nye Viken fylkeskommune skal ligge på Leif Tronstads. Målet er å få en fylkesinndeling som skal være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står. Når kommuner slås sammen, får den nye «storkommunen» et helt nytt kommunenummer.

Og når fylker slås sammen, får det nye «storfylket» nytt fylkesnummer. Se egne nettsider for Viken – den nye fylkeskommunen. Les mer om de nye fylkene i artikkelen Nye fylker på regjeringen. En felles nettside for det nye fylket er opprettet på vtfylke. Norge bestå av 11 fylker, inkludert. En fylkesinndeling som er bedre tilpasset. Den andre oversikten er sortert på nye vegnummer og viser det gamle. Hvordan bør trafikksikkerhetsarbeidet i de nye fylkene organiseres og hvordan kan vi videreføre den nasjonale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og. Vestland fylke vert ein realitet frå 1. Vestfold og Telemark fylke nye kommunenummer fra 1. Han blir fylkesrådmann i det nye storfylket fra 1. Godt i gang med å bygge det nye fylket.

Jan Sivert Jøsendahl, prosjektleder for det nye fylket. LES OGSÅ: – Når antall fylker reduseres, er det naturlig for NRK å tilpasse seg det. Enda større endringer gjennomføres 1. I det følgende presenteres de 11 nye fylkene og endringene.

I Viken skjer følgende endringer fra 1. De øvrige seks regionene opprettes med virkning fra 1. I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene. Hedmark søkte om å bli en del av Viken fra 1. Det gjør at 3,6 millioner nordmenn får ny kommune elle nytt fylke.