Měření rovinnosti povrchu

Správné měření místní rovinnosti povrchu podkladu a podlah.

Podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Josef Voborník – Huntířov 300, Vítězná, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 46867112, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a jméno, za účelem odpovídání na dotazy z webu, na dobu neurčitou.

Měření rovinnosti povrchu

Měření rovinnosti podlah před 20-ti lety a dnes

Měření rovinnosti probíhalo tak, že dvoumetrová lať byla přímo položena na povrch podlahy, a přitom byla zjištěna největší mezera mezi latí a hodnoceným povrchem. Pomocí klínu, nebo zřídka pomocí posuvného měřítka, se změřila vzdálenost mezi latí a měřeným povrchem. S tímto postupem se na stavbách setkávám dodnes. Je to dáno jednak neznalostí platných ČSN a rovněž vyšší „pracností“, v současné době platného způsobu měření, který je popsaný níže.

Měření rovinnosti povrchu

Velkoplošný 3D Mikroskop Pro Meření Rovinnosti a Drsnosti Povrchu

Jedná se o bezkontaktní 3D měřicí systém, který je schopen rychle a přesně měřit velké plochy. Je perfektní pro měření profilu, hrubosti, plochosti, objemu opotřebení či k porovnávání údajů z 3D skenování se soubory CAD a zjišťování, zda je daný díl dobrý či špatný.

Měření rovinnosti povrchu

Vysoce přesný chromatický lineární senzor pro rychlé měření rozličných povrchů

S využitím progresivních elementů a technologických procesů jsou tak do praxe uváděny měřicí přístroje, které nabízejí nejen špičkovou technickou charakteristiku, ale i větší rozsah praktické využitelnosti.

Měření rovinnosti povrchu

Akrometrix – automatizovaná inspekce rovinnosti DPS

4.8.2  Pro průmyslové podlahy se požaduje, aby kvalita podkladní vrstvy odpovídala nejméně pevnostní třídě C20/25 podle ČSN EN 206-1, případně pevnostní třídě, která byla stanovena statickým výpočtem. Pro přímo pojížděné vrstvy (bez povrchové vrstvy tvořené minerálním vsypem) musí kvalita betonu odpovídat požadavkům příslušného stupně vlivu prostředí XM podle ČSN EN 206-1. Provádění a hodnocení betonových vrstev se provádí podle ustanovení ČSN EN 206-1.

Měření rovinnosti povrchu

souřadnicové měřicí přístroje, 3D stroje, portálové měřicí přístroje, stojanové měřicí přístroje, dílenské měřicí přístroje, přístroje na měření úchylek tvaru a polohy, kontur a struktury povrchu, průmyslová mikrosystémová technika, optická měřící technika, dotykové a optické senzory

Zatímco povrchy stěn jsou ve většině případů pouze estetickou záležitostí, závady podlah často ovlivňují jejich funkčnost, bývají pro uživatele obtěžující, snižují uživatelský komfort a mohou být i nebezpečné (možnost úrazu při zakopnutí, zvrtnutí dlažby).

Měření rovinnosti povrchu

Podlahový laser GSL 2 Professionalsbírá ocenění

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Předmětem soutěže jsou výrobky a technologie pro architekturu a stavitelství nabízené na českém trhu a vhodné k zabudování nebo použití na stavbách včetně jejich interiérů.

Měření rovinnosti povrchu

Elektrokinetický analyzátor pro analýzu pevných povrchů: SurPASS™ 3

Povrchy se snímají trojrozměrně. Použitý princip kontroly je založený na zpracování obrazu získaného technikou laserových řezů. Tento princip je vhodný zejména pro rozpoznávání povrchových struktur a klasifikaci vad jako je šupinatost, odlamování, rýhy, převalky, laminace apod.