Kategorie provádění zdiva

Zapojte se do soutěže Stavte hlavou a vyhrajte zpět až 100 % hodnoty materiálu

Obzvláště u starších domů je hlavní příčinou zcela chybějící nebo porušená hydroizolace. Kvůli tomu dochází ke vzlínání vlhkosti odspodu. Může se také jednat o chybný návrh a provedení hydroizolace nebo se na ní podepíše zub času. Ať tak či tak, časem se vlhkost rozšíří až do takové míry, že povede ke vzniku plísní a může dokonce způsobit i rozpad zdiva.

Kategorie provádění zdiva

Osvědčení na kontrolu a provádění sanací betonových konstrukcí

Abychom mohli pracovat s nejmodernějšími technologiemi a postupy, absolvovali jsme kurz na provádění a kontrolu sanací betonových konstrukcí a kurz pro aplikaci materiálů firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER. U obou kurzů jsme prošli závěrečnou zkouškou a jsme tedy způsobilí odborně, kvalitně a spolehlivě pracovat s těmito technologiemi.

Kategorie provádění zdiva

Obecné pojednání – Chemická tlaková injektáž

Tím, že jsme firma, která se zabývá nejen realizacemi ale i vývojem a výrobou stavební chemie, můžeme garantovat jak vysokou kvalitu provedené práce, tak i kvalitních injektážních prostředků. Tím, že naše firma provádí pravidelná školení stavebních firem, zároveň poskytuje konzultace  majitelům nemovitostí, vypracovává návrhy řešení, poskytuje a provozuje veřejnou poradnu v oblasti sanace vlhkého zdiva a injektáže apod., můžeme našim zákazníkům snad bez nadsázky a poctivě garantovat vysokou kvalitu odvedené práce a tím jejího výsledku.

Kategorie provádění zdiva

Opakované chyby při sanacích vlhkých staveb (II) – provádění sanačních opatření

Plynové vytápění se obecně vyznačuje vysokou energetickou účinností, komfortní obsluhou a v případě moderních kondenzačních kotlů i vysokou finanční výhodností. Navíc se není potřeba omezovat jen na obvyklou topnou sestavu „kotel a radiátory“. Existují alternativy, které umožňují topit plynem i tam, kde není plynová přípojka.

Kategorie provádění zdiva

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

Informací, kterou se podařilo díky výpočtům zjistit, je podíl tepelných ztrát, jež připadají na jednotlivé části typového domu Neptun. Stěnami, o nichž se stavebníci často domnívají, že mají největší vliv, se však ztratí jen asi 25 % tepla. Oproti tomu větráním přijdeme o 33 %. Samotnými okny a dveřmi unikne 19 % tepla, podlahou 12 % a 10 % tepla uniká střechou.

Kategorie provádění zdiva

Váš dotaz DH 26 – Odvlhčovač – vysoušeč vzduchu a zdiva Master DH 26.

Norma ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí [1] uvádí hodnoty pevnostních a přetvárných charakteristik zdiva pouze pro zdivo zhotovené na maltu obyčejnou (mimo zdivo z přesných pórobetonových tvárnic s maltou pro tenké spáry a zdivo z liaporbetonových tvárnic, které bylo odzkoušeno i na maltu lehkou). Novodobé přesné (kalibrované) zdicí prvky z jakéhokoliv materiálu, tedy i z lehkého betonu, zděné na maltu pro tenké spáry, nejsou v dosud platné ČSN 731101 vůbec zahrnuty, byť se i jejich statické parametry objevují v technických podkladech některých výrobců.

Kategorie provádění zdiva

Odvětrání koupelny na půdu. Je to dobrý nápad?

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Kategorie provádění zdiva

Izolace (sanace) vlhkého zdiva mechanickými metodami

Zvýšená vlhkost zdiva objektů je charakteristickým a zjevným problémem nefunkční vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Na zdivu se projevuje zejména vlhkostními mapami , výkvěty solí , rozpadem omítek a zdiva a různými kondenzačními jevy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 + = 31