Katastr nemovitostí databáze

katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR

Obě výše zmíněné aplikace vám umožní přístup ke stejným datům, obsah se pro vás tedy nemění, avšak Webová služba dálkového přístupu (WSDP) navíc rozšiřuje službu o programové rozhraní. Pro běžné uživatele, rozumějte „neprogramátory“, kteří netouží po přístupu do programového rozhraní a řadě sestav, je tedy určena aplikace Dálkový přístup. Zde si také můžete pohodlně stáhnout dokumenty ve formátu PDF.

Katastr nemovitostí databáze

Katastry nemovitostí v členských státech – Estonsko

Katastr nemovitostí je zaměřen na zápis právních a faktických skutečností. Do katastru nemovitostí jsou zapsány všechny nemovitosti, nestanoví-li zákon jinak. Každá jednotlivá nemovitost má svůj samostatný záznam a je jí přiřazeno jedinečné číslo (registrační číslo majetku).

Katastr nemovitostí databáze

Katastry nemovitostí v členských státech – Slovensko

Portál poskytuje právní a faktické informace o vlastnictví nemovitostí. Je aktualizován jednou týdně na základě údajů poskytovaných příslušnými správami katastru. Vyhledávání je možné ve slovenštině a v angličtině. Portál poskytuje:

Katastr nemovitostí databáze

Mobilní aplikace vám pomůže dohledat majitele nemovitosti. Co lze zjistit z katastru?

Velmi aktuálním tématem v souvislosti s katastrem nemovitostí je Správa věcných břemen. Naše nástroje umožňují efektivně analyzovat stávající data a spravovat vlastní věcná břemena organizace v těchto ohledech:

Katastr nemovitostí databáze

Sociální podnikání s podporou měst a obcí

Do nedávné doby byla data KN distribuována odděleně pro mapy (soubor ve výměnném formátu katastrální mapy VKM) a pro popisné informace (údaje o vlastnících, parcelách, atd. formou sady databázových tabulek ve formátu DBF). V současné době jsou všechna data KN k dispozici v jednom souboru ve formátu VFK. Systém Kokeš tento soubor importuje do podoby výkresu a databáze popisných informací ve formátu MDB.

Katastr nemovitostí databáze

Kdy potřebujete výpis z katastru nemovitostí?

Spotřeba elektrické energie roste, ale přesto její dodavatelé i spotřebitelé sledují trendy, kterým nelze uniknout. Je jednoduché odebírat zelenou elektřinu, na dálku monitorovat svou spotřebu a ani pro sjednání nového dodavatele nemusíte nikam chodit

Katastr nemovitostí databáze

Zdarma dálkové studium geodézie a katastru nemovitostí

Základní územní jednotkou je katastrální území. V té souvislosti se hovoří o tzv. katastrálním operátu (tj. souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení katastru), který mimo jiné tvoří:

Katastr nemovitostí databáze

Jak sledovat změny v katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je databáze nemovitostí na území České republiky. Najdete v něm soupis geografických a polohových určení nemovitostí včetně práv a povinností zapsaných k jednotlivým pozemkům a nemovitostem. Katastr by tam měl sloužit především k právní ochraně vlastníků nemovitostí při občanskoprávních nebo jiných právních sporech. Využívá se také k daňovým a poplatkovým účelům.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99 − 95 =