Jiný nebytový prostor

Právní poradna: Pronájem nebytových prostor k bydlení

Dovoluji si Vás požádat o upřesnění a výklad zákona o tzv. ubytovacích jednotkách. V rámci developerských projektů jsou běžně nabízeny k prodeji ubytovací jednotky. UBYTOVACÍ JEDNOTKA Definice technického stavebního pojmu ubytovací jednotka. Ubytovací jednotka je:

Jiný nebytový prostor

Únorový seriál. Kdo a jak může vlastnit nebytový prostor v bytovém domě?

Podle stavebního zákona (zákona správního, což je veřejné právo), je bytem prostor, který byl zkolaudován jako jednotka pro účely bydlení. Podle nového občanského zákoníku (práva soukromého) se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Celá problematika se týká rozporu mezi těmito zákony.

Jiný nebytový prostor

Co si představit pod pojmem „nebytový prostor“?

Zásadní argumenty pro ateliéry jsou dva. Prvním je zpravidla nižší cena než u bytových prostor. Ale sleva není zadarmo. Zvláště pokud kupujete ateliér jako investici, je třeba mít na paměti, že kupujete prostory, které nejsou dostatečně kvalitní, aby byly zkolaudovány jako byt.

Jiný nebytový prostor

jiný nebytový prostor 1588/3 v 1. P.P. v obci Aš, Textilní č.p. 1588 – dobrovolná el. dražba – 5.kolo

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.

Jiný nebytový prostor

Jiný nebytový prostor (technická místnost) č. 985/73 v obci Brno, okres Brno-město

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.

Jiný nebytový prostor

Jiný nebytový prostor (sklepní kóje, sklad) č. 985/78 v obci Brno, okres Brno-město

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.

Jiný nebytový prostor

Jaké nevýhody přináší nebytový prostor typu ateliér a studio?

Leč uspěchaně  splácaný  zákon č. 107/2006 Sb. už neznal kategorizaci bytů. A zavedl nový pojem: Byt se sníženou kvalitou! Do této kategorie byly tedy zařazeny všechny byty II.- až IV. kategorie a judikaturou bylo dotvořeno, že pokud ve všech místnostech bytu II. Kategorie je plynové topení, pak se nejedná o byt se sníženou kvalitou.  Tento špatný zákon byl zrušen k 1.1.2014 účinností nového občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. Kategorizaci bytů ale nikdo už neobnovil.

Jiný nebytový prostor

Hypotéka na nebytové prostory? Jen u některých bank

Na základě dotazu čtenáře jsme bankám položili konkrétní dotaz, zda by bylo možné dostat hypotéku na nebytový prostor (například bývalý obchod), který bychom zrekonstruovali a předělali na byt. Jaký by byl postup? Co by bylo nutné vyřídit a předělat?