Jak vyměnit špaletová okna

Opravovat, nebo vyměnit stará dvojitá okna?

Předpokladem úspěchu při výměně okna je si uvědomit, čeho tím chceme dosáhnout. Na prvním místě zřejmě zůstává vzhled, respektive materiál. Stále významnější je ale tepelná izolace okna a úspora nákladů na topení. Maximální pozornost je třeba věnovat i výběru dodavatele. Nezbytné je osobní setkání a předvedení oken. Dodavatel by měl podrobně vysvětlit vlastnosti a výhody jednotlivých typů a pro jaký dům se hodí. Zjistíme také šíři nabízených služeb, řešení případných reklamací a další servis po instalaci. Samozřejmý je správný postup při výměně.

Jak vyměnit špaletová okna

Výměna špaletových (kastlových) oken za okna špaletová nebo pohledové repliky špaletových

V historických centrech našich měst dochází čím dál častěji k potřebě výměny původních špaletových oken za nová okna (okna jsou většinou z první poloviny 20. století), která budou splňovat nejen základní požadavky na okna – aby šla otevírat a zavírat, aby jimi nefoukalo a také aby měla estetický vzhled (oloupaná barva, uhnilé dřevěné prvky).

Jak vyměnit špaletová okna

Usazení nových eurooken místo oken špaletových

Dříve, než začneme stará okna vysazovat, zajistíme si okna nová. Koupíme-li okno bez povrchové úpravy, musíme je kvalitně povrchově ošetřit. Jen tak nám dlouho vydrží a vlhkost, déšť ani střídání tepla se zimou mu neublíží. Kvalitní povrchový nátěr může podstatně prodloužit životnost celého okna.

Jak vyměnit špaletová okna

Špaletová okna, kastlová okna a vše, co o nich potřebujete vědět

Akustická izolace okny, tedy jejich schopnost nepropouštět hluk, je daná skoro výhradně jen vzdáleností skel od sebe. Zajímavé hodnoty začínáme dostávat až od 150 mm výše. Nová okna se zvýšenými požadavky na neprůzvučnost jsou obvykle konstruována podobně jako okna dvojitá a jsou velmi drahá. Různá zjednodušená a tedy levnější řešení spíše vzbuzují podezření, že těží ze všeobecné neznalosti zákonitostí stavební akustiky. Ani v tomto případě není na škodu mít na vědomí, že cílem uživatele není splnit někdy dost záhadné technické normy, ale především dosáhnout konkrétního výsledku.

Jak vyměnit špaletová okna

Jak opravit stará dvojitá okna

4)V podstatě žádné. Ale… čím blíže bude osazeno okno k fasádě, tím méně bude prochládat zeď v okolí okna (rosný bod se posouvá k venkovnímu líci zdiva) na druhou stranu je však okno tím méně chráněno před pověrtnostními vlivy. Běžně se okna osazují cca 15 cm od vnějšího líce zdiva. Vyjímku tvoří okna dvojitá, s křídly dovnitř a ven se otvírajícími. Ta se zpravidla osazují s venkovním lícem zdiva (ve vašem případě to asi nehrozí)

Jak vyměnit špaletová okna

Kdy okna ještě opravit a kdy už je nechat vyměnit

Skutečností, které signalizují, že s našimi dřevěnými okny bude třeba něco udělat, je řada. Nejnápadnější z nich je nesnadná manipulace při otevírání a zavírání způsobená zkřivením rámu nebo poškozeným kováním. Opotřebovaná okna také špatně těsní a jsou příčinou velkých tepelných ztrát, nebo jimi do interiéru zatéká. Problematická mohou být zejména starší špaletová (dvojitá, kastlová) okna. Pokud u původních oken zjistíme, že je dřevo napadené houbami, je popraskané nebo ztrouchnivělé, není jiná cesta než kompletní výměna.

Jak vyměnit špaletová okna

Výměna oken v rámci protihlukových opatření

Drobné komplikace se objevily, jako asi na každé stavbě, navíc bylo třeba během rekonstrukce upřesňovat, jak si co představujeme, takže bez našeho častého osobního dozoru a komunikace s řemeslníky…

Jak vyměnit špaletová okna

10 důvodů, proč vyměnit stará okna za nová plastová, dřevěná nebo hliníková

Izolační funkce oken spočívá v přerušení vedení tepla a šíření zvuku. Dvojsklo ve vnějším ze dvou oken ve špaletě disponuje poměrně šlušnou tepelnou izolaci a ta je navíc podpořena vrstvou vzduchu mezi vnějším a vnitřním oknem. Obě křídla jsou utesněna moderním způsobem a velmi dobře (ne-li lépe) tlumí i šíření zvuku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =