Jak se vypočítá hodinová mzda

Tip č. 3: Jak vypočítat výplatu nemocenské dovolené

Vidíme, že opakovaně navštěvujete tyto stránky, jsme rádi, že se vám obsah pravděpodobně líbí, ale nemáme radost, že si blokujete reklamu. Snažíme se, aby reklama byla pokud možno nevtíravá a rušila co nejméně.

Jak se vypočítá hodinová mzda

Je výsledná částka radikálně odlišná od skutečnosti?

V drobném podnikání je těžké odlišit firemní a soukromé náklady. Proto je počítejte dohromady . Jako základ berte náklady na celou domácnost a všechny osoby, které s vámi žijí. Podíl ostatních na společných výdajích v předposledním kroku odečtete.

Jak se vypočítá hodinová mzda

Teorie výpočtu minimální hodinové mzdy pro OSVČ

Poslední dobou jsem několikrát řešil, vysvětloval: Proč je 250,-Kč/hod pro "volnonožce" (lidé na volné noze) strašně málo (neboli OSVČ – samostatně výdělečnou osobu). Proto jsem se rozhodl svůj několik let starý článek vylepšit a doplnit. Jako u všech nových článku je i tento nově rozdělen na kapitoly (přehlednost a možnost dále rozšiřovat):

Jak se vypočítá hodinová mzda

Jak se zvýšení minimální mzdy dotkne zaměstnanců?

Minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům a zaměstnavatelům dvě základní funkce, jejichž úkolem je docílení její vyvážené výše a to jak z pohledu zaměstnance, tak také zaměstnavatele.

Jak se vypočítá hodinová mzda

Jak vysoké jsou daně v Německu v porovnání s ČR

Platy v Německu vypadají na první pohled opravdu lákavě. Výše výdělku na stejné pozici se oproti České republice může vyšplhat až na trojnásobek. Kolik vám ale z výplaty ukrojí povinné odvody a daně? Výpočet čisté mzdy v Německu je poměrně složitý. Spočítejte si, jaký bude váš čistý příjem při práci v Německu.

Jak se vypočítá hodinová mzda

Další položky na výplatní pásce, které potřebujete znát – a proč:

Ze stávajících složek lze vytvářet kopie a sledovat tak i podrobnější seznam složek mezd. Zavést můžete libovolný počet uživatelských definic pro podrobnější rozlišení mezd, např. Prémie (konzultace), Prémie (účast na výstavě) atd. Složky mzdy navolené v této agendě se mohou chovat buď jako trvalé složky mzdy (např. měsíční mzda), nebo se bude jejich vyplacení vztahovat pouze na konkrétní výkon, což znamená, že mzda z určených složek bude vyplacena pouze v některém měsíci – třeba prémie tzv. Občasná specifická složka.

Jak se vypočítá hodinová mzda

Další zvýšení německé minimální mzdy od 1.1.2019

Na základě rozhodnutí Komise ke stanovení minimální mzdy dochází s účinností od 1.1.2019 ke zvýšení minimální hrubé mzdy v Německu ze současných 8,84 EUR za hodinu na 9,19 EUR za hodinu. Komise zároveň rozhodla, že k dalšímu zvýšení minimální hrubé mzdy dojde i k 1.1.2020, a to na 9,35 EUR za hodinu.

Jak se vypočítá hodinová mzda

2. Minimální mzda a doplatek do minimální mzdy

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 1