Izolace podkroví tloušťka

Nadílka originálních dárků i vystoupení slavných hvězd na veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

Izolace podkroví tloušťka

Další z rubriky Zateplení, fasády a izolace

  • tepelná izolace
  • pojistná hydroizolace difuzně otevřená
  • parotěsná zábrana
  • oboustranná lepicí páska
  • komprimační dotěsňovací páska
  • doplňkové materiály (hřebíky, vruty…)
Izolace podkroví tloušťka

Jaké tedy použít izolace do jednotlivých typů střech

Parozábranou proniká mnohem menší počet vrutů a kabely lze vést pod parozábranou a to bez jejího porušení. Toto řešení je bezpečnější než při umístění parozábrany přímo pod sádrokartonovou deskou.

Izolace podkroví tloušťka

Topení plynem je možné i tam, kde není přípojka

Výpočet potřeby tepla na vytápění vychází z ustáleného teplotního stavu a obvyklých klimatických podmínek. Konkrétně byla uvažována klimatická data dle TNI 73 0331 a výpočtový postup byl zvolen dle ČSN EN ISO 13 790. Výpočty byly provedeny ve dvou alternativách. První je bez uvažování tepelných zisků, ve druhém jsou tepelné zisky zahrnuty, přičemž ve výpočtu bylo uvažováno to, že tepelné zisky sníží spotřebu tepla na vytápění o 30 %. Takto získané výsledky spotřeby tepla na vytápění se příliš neliší od dříve používaného denostupňového výpočtu.

Izolace podkroví tloušťka

PIR izolace IKO Enertherm – Nadkrokevní zateplení střechy

Hodnota U, která se používá při porovnávání zateplení, se nazývá součinitel prostupu tepla a vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1m2 při rozdílu teplot jejích povrchů o jeden stupeň. Čím nižší je U, tím lépe je střecha zateplena, a tím méně bude nutné platit za vytápění.

Izolace podkroví tloušťka

Nejlepší způsob jak izolovat šikmou střechu

Druhou zásadní otázkou je umístění tepelné izolace. Systémy BACHL tecta-PUR využívají z tepelně-technického hlediska nejvýhodnější umístění izolace – nad krokve. Odpadává tak nutnost kompenzovat vliv tepelných mostů a navíc je možné ponechat z vnitřní strany viditelnou konstrukci krovů a docílit působivý vzhled podkroví.

Izolace podkroví tloušťka

Osm druhů dřeva v jedné dřevostavbě. Dům do L, který se vymyká běžnému stereotypu

Ve starších a zvláště přízemních budovách tvoří ztráty stropem poměrně velkou část celkových tepelných ztrát domu. Ve vícepodlažních domech jsou tepelné ztráty stropem posledního podlaží sice relativně menší, nicméně pro obyvatele bytů v nejvyšším podlaží stejně nepříjemné. Existuje řada způsobů jak tyto tepelné ztráty podstatně snížit. 

Izolace podkroví tloušťka

Zahřívání překrytí studené podkrovní tloušťky. Realizujeme studenou izolaci podkroví

Jak udělat studené podkroví, jeho zařízení a funkce budou popsány v tomto článku. Za prvé, pojďme zjistit, co to je? Studená půda je především odlišná v tom, že vzduch v ní není zahřátý, ale jen trochu teplejší než venku. Například, pokud je teplota venku 12 ° C, pak by měla být v podkroví 16 ° C. Samozřejmě, že tato teplota vám nedovolí, aby se podkroví z podkroví a žít zde, ale je docela možné využít místnost pro potřeby domácnosti. Můžete například sušit oblečení nebo ukládat nějaké objemné věci, které nemají v domě vůbec žádné místo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 4 = 4