Intenzita elektromagnetického pole

Měření hodnot elektromagnetického pole produktů Fenix

Zájem o elektrické topné systémy, zejména ty velkoplošné (podlahové a stropní vytápění), neustále stoupá. S nárůstem poptávek se v poslední době množí i dotazy zákazníků zaměřené na zdravotní rizika spojená s dlouhodobým vystavením tzv. elektromagnetickému smogu.

Intenzita elektromagnetického pole

Vliv elektromagnetického pole na lidské zdraví. Elektromagnetická pole. Vliv elektromagnetických polí na lidské tělo. Elektromagnetické pole a jeho vliv na lidské zdraví

Jediným známým účinkem vytvořeným rádiovými frekvencemi v těle je ohřev molekul těla vibracemi, ale dlouhodobé účinky těchto polí na tělo jsou stále nejisté. Na druhé straně, elektromagnetická pole vytvořená ionizujícími zdroji, pokud vyvolávají vážné účinky v těle, protože jsou schopna zničit vazby molekul, způsobují na buněčné úrovni, molekuly nejsou schopny se regenerovat, což vede k mutacím v genetickém kódu až do smrti.

Intenzita elektromagnetického pole

Vyzařovací charakteristiky vysílacích antén

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 113 odst. 7 tohoto zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb.:

Intenzita elektromagnetického pole

Využití mikrovlnného vysoušení v textilním průmyslu

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na pracovisku (ďalej len „expozícia elektromagnetickému poľu“) a na predchádzanie rizikám, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.

Intenzita elektromagnetického pole

V Praze a okolí nepůjde televize ani rozhlas, žižkovskou věž čeká pravidelná kontrola

dobrý den,potřebuji vyřešit příklad ve vrcholech A,B.D čtverce ABCD o straně 20cm ve vakuu jsou umístěny tři stejné bodové náboje +100nC.Určete intenzitu elektrického pole ve středu čtverce a ve vrcholu C,když má náboj ve vrcholu B opačné znaménko.děkuji

Intenzita elektromagnetického pole

I. Odvodenie vzťahu pre veľkosť intenzity poľa elektromagnetického pulzu

Text dokumentu 103/1/FDIS, budoucí první vydání IEC 61566, připravený technickou komisí IEC TC 103, Vysílací zařízení byl předložen IEC-CENELEC k  paralelnímu hlasování a byl dne 1997-07-01 schválen CENELEC jako EN 61566.

Intenzita elektromagnetického pole

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

V rámci státního zdravotního dozoru bylo krajskou hygienickou stanicí v roce 2006 kontrolováno 55 a v roce 2007 již 72 zdrojů elektromagnetického pole instalovaných v našem kraji. Jednalo se převážně o základnové stanice operátorů mobilních informačních sítí umístěné na školách, na objektech občanské vybavenosti a na obytných domech. Rovněž bylo řešeno několik podnětů z řad občanů i organizací. V jednom případě bylo přikročeno k provedení kontrolního měření elektromagnetického pole v rodinném domku. Nebylo zjištěno překročení stanovených nejvyšších přípustných hodnot.

Intenzita elektromagnetického pole

RF měřič elektromagnetického pole EXTECH 480836

po mnoha letech provozu služby Můj web Vám musíme s lítostí oznámit, že jsme se rozhodli provoz Můj web ukončit a to k 30.9.2018 (o této skutečnosti jsme Vás již několik měsíců na webových stránkách informovali). Od 1.10.2018 již nebudou Vaše webové prezentace dostupné.