Hydroizolace soklu domu

Hledám firmu, která mi odstraní betonové desky okolo baráku (cca 1m x 1m x 10cm a několik větších), obkope a zaizoluje základy a sokl baráku … akutně potřebuji odkopad a odizolovat jednu část domu (kotelna pod úrovní), kam prosakuje/zatéká voda.

Základ pro přístavek místnosti ke stávajícímu domku,přípojka vody a el.,cca(30m),uložení odpadní jímky,napojení pozemku na veřejnou komunikaci(příjezdová cesta),Základ pro posuvnou bránu a plot.

Hydroizolace soklu domu

Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Hydroizolace soklu domu

Oprava hydroizolace a zateplení soklu domu Kmochova 23 Olomouc – rok 2017 a 2018

Výběr izolantu pro izolaci základů a izolaci soklu je zůžen mezi perimetrem a extrudovaným polystyrenem. Perimetr a extrudovaný polystyren/XPS/ má podobné vlastnosti, co se týče nasákavosti a tepelné vodivosti.Nikoli však co se týče zpracovatelnosti a pevnosti. Perimetr je podobně dobře zpracovatelný jako expandovaný polystyren/EPS/. XPS je naopak poměrně špatně zpracovatelný, je ale velmi pevný. Je na určení investora, který druh izolantu vybere.

Hydroizolace soklu domu

Společenství pro dům v Plzni, Dopravní 128/31

Základní vrstva se nikterak neliší od běžného zateplování stěn. Pouze v místech s vyšším provozem se doporučuje opatřit ji zesílenou pancéřovou perlinkou nebo její zdvojení. Před lepením povrchové vrstvy provedeme penetraci, abychom dosáhli kompatibility a snížení savosti.

Hydroizolace soklu domu

Checking your browser before accessing redisuwe.tk.

Ochrana sklepních prostor zděných bytových domů byla v době jejich výstavby zajištěna izolací z asfaltových pásů. Tyto asfaltové pásy však měly výrazně horší vlastnosti než asfaltové pásy, které známe dnes. A to zejména z pohledu jejich životnosti. 50 let staré svislé izolace suterénních zdí z původních asfaltových pásů jsou již nefunkční téměř na všech bytových domech. Dá se říci, že pokud do sklepních prostor takového domu vůbec nezatéká, je to spíše výjimka.

Hydroizolace soklu domu

Zateplení soklu: nejčastější chyby a jejich řešení

Sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí stavby nebo, v případě podsklepených staveb, vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem, je nedílnou částí každé stavby. Správné zateplení soklu výrazně přispívá k dlouhé životnosti stavby a zabraňuje únikům tepla.

Hydroizolace soklu domu

Zateplený sokl – důležitý detail nízkoenergetických domů

Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily. Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci.

Hydroizolace soklu domu

Oprava a modernizace domu Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Na závěr byla celková oprava objektu doplněna o úpravu okapového chodníku z betonové dlažby včetně obnovy svislé hydroizolace. Podařila se oprava fasády s kvalitním zateplením, nová funkční plochá střecha. Obnova lodžií a celkové úpravy přispěly, že z obyčejného paneláku se stal úsporný dům splňující nároky dnešní doby. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

87 − = 79