Elektrický výkon příklady

Riešené úlohy z fyziky – Elektrická práca a príkon – TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

Samozřejmě, že lze z měřeného napětí vypočítat proud procházející bočníkem. Pokud by byl odpor bočníku 0,2 Ω a měřené napětí 25 V, procházející proud by se vypočítal dle vzorce IBOCNIKEM = UNAMERENE / RBOCNIKU  ⇒ I = 25 / 0,2 = 125 A

Elektrický výkon příklady

Základy elektrotechniky – slovní úlohy a příklady

Látky jsou složeny z molekul a molekuly z atomů – atom má jádro obsahující kladné protony a neutrální neutrony a obal složený ze záporných elektronů, tyto elektrony vytvářejí kolem jádra takzvané slupky, neboli sféry. U některých látek, např. kovů, je v poslední sféře malý počet elektronů a ty jsou velmi slabě vázány k jádru atomu – mohou být vnějšími elektrickými silami snadno uvolněny a stávají volnými – v pevných vodičích umožňují vznik elektrického proudu.

Elektrický výkon příklady

Zkratové proudy, základní veličiny, jejich výklad. Požadavky na ochranu před zkratovými proudy. Příklady výpočtu

Jestliže se bude jednat o obvod střídavého proudu (např. o kmitočtu 50 Hz), namísto s elektrickými odpory R (rezistancemi podle nové terminologie) budeme počítat s impedancemi Z.

Elektrický výkon příklady

4 příklady výpočtů kompenzace jalového výkonu

Německá technologie od společnosti DURR má vůbec nějvětší nabídku produktů. Je možno využít malých ORC jednotek DURR CYPLAN od 40kW elektrického výkonu, až po velké 500kW agregáty. Dělí se na dva typy – přímé napojení spalin (do 250kWel) a s olejovým hospodářstvím (350kWel a 500kWel).

Elektrický výkon příklady

Výpočet tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně

Prostřednictvím této bubliny (nebo také pomocí formuláře ve spodní části) můžete doporučit projekt www.ucenionline.com dalším lidem. Stačí vyplnit Vaše jméno a mailovou adresu příjemce, kam bude následně odeslána doporučující mailová zpráva.

Elektrický výkon příklady

Prezentace na téma: "Elektrické jevy III. Elektrická práce, výkon, účinnost"— Transkript prezentace:

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí. Elektrický polštář připojen na nejvyšší stupeň vyhřívání má při napětí U = 220V příkon P = 15W. Vodič je připojen na napětí 220 V a prochází jím proud 10 A po dobu 3 hodiny. Určete práci a výkon stejnosměrného elektrického proudu.

Elektrický výkon příklady

Dimenzace elektrického podlahového topení: tepelná ztráta, odhad topného výkonu

Zdravim mám tu menší problém s výpočtem příkladů do ZAE…. Tak žádám o pomocPř1) Stanovte odpor vlákna žárovky při teplotě 500°C. Příkon žárovky 10W při napětí 12V. Vlákno žárovky je z wolframu a teplota při uvedeném výkonu je 2500°CPř2) Elektrická žehlička na napětí 220V má příkon 600 W. Určete odpor drátu topného tělíska.Ja si stím nevim rady budu vděčný zapomoc

Elektrický výkon příklady

Elektromobily, elektrokola, elektroskútry, auta na plyn CNG, LPG, testy

Sportovní SUV Audi SQ5 TDI disponuje vysokým točivým momentem již těsně nad volnoběžnými otáčkami díky elektricky poháněnému dmychadlu. Hospodárnost zvyšuje částečně hybridní systém. Audi SQ5, stejně jako ostatní modely se čtyřmi kruhy ve znaku, je v České republice standardně dodáváno se zárukou 4 let s nájezdem 120 000 kilometrů.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + = 22