Druhy základů

Návrh konstrukce základů závisí na těchto faktorech:

Základy jsou nejspodnější nosné konstrukce stavby, které přenášejí všechna zatížení z nosných konstrukcí do základové zeminy přes vodorovnou základovou spáru (základová spára je plocha, ve které se základy stýkají se základovou půdou) buď plochou nebo pomocí nosných sloupů (zpravidla pilot). Spolu se základovou půdou musí základy zajistit stabilitu celé stavby. Základ musí tedy být navržen tak, aby bezpečně přenesl všechno zatížení ze stavby do základové půdy přes základovou spáru.

Druhy základů

Rady pro stavbu I.: Jak vybrat a usadit překlady nad okna

Základy zajišťují stabilitu stavby a současně přenášejí zatížení do základové půdy. Před samotnou stavbou základů je nutné zarovnat terén a snížit ho o tloušťku základové desky. Poté dojde ke skrývce ornice a můžeme začít se základy.

Druhy základů

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Kopané sondy:slouží k ohledání inženýrsko geologických poměrů na staveništi. Minimální rozměry kopaných sond jsou 1200×1800 mm, přičemž rozměry se zvětšují při hloubkách větších než 6000 mm nebo při nutnosti čerpání vody.

Druhy základů

Ochraňte spodní stavbu kvalitní hydroizolací

Aby bylo možné bezpečně a trvale ukotvit, připevnit a postavit plotové sloupky, venkovní sušáky na prádlo, ochranné zdi zamezující průhled, terasy, zahradní domky nebo zimní zahrady, je zapotřebí pevný fundament – solidní základ. Pro tyto menší i větší stavební záměry se hodí různé druhy základů z betonu: základový bod, základový pás, deskový základ nebo izolovaná základová deska.

Druhy základů

Sociální pojištění OSVČ – základ a sazby pojistného

To, že základním úkolem je bezpečné a rovnoměrné rozložení a přenesení zatížení konstrukcí budovy do podloží, už ví patrně každý. Základy budovy bez suterénu by měly standardně sahat do nezámrzné hloubky, která je 80 až 120 cm pod úrovní terénu. U podsklepených budov se základy většinou nacházejí už v nezámrzné hloubce.

Druhy základů

Zdroje vlhkosti působící na izolace základů starých domů:

Kvalitní izolace základů by měla být standardem u všech staveb a jejím účelem je chránit stavbu nejen proti zemní vlhkosti, ale také například proti radonu a únikům tepla. U většiny novostaveb je izolace základů součástí projektu, ale spousta chalup a starých domů základy izolované proti vlhkosti nemá. V minulosti se izolace základů neprováděla a dodnes se u starších domů setkáváme s tím, že se do základů dostává vlhkost, která pak narušuje zdivo a konstrukci domu.

Druhy základů

ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

Jedná se o levnější varianta, ale je vhodná pouze pro lehké výstavbu rodinných domů. Je zde jeden důležitý rys v mola nadace: je to mnohem lepší, aby vydržely srážky pás a jednodušší tolerovat deformaci půdy. To může být z cihel, kamene, betonu, suti betonu, železobetonu.

Druhy základů

Základy trestní odpovědnosti, HLAVA DRUHÁ

(4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 11 =