Dřevěný trámový strop skladba

Trámový strop s polo-zapuštěným podhledem

Tyto stropy jsou náročné na množství spotřebovaného dřeva. Při větších rozpětích vkládáme povalové trámy do válcovaných ocelových nosníků. Minimální délka uložení je 80 mm. Spřažení povalových trámů provádíme pomocí skob, klínů nebo vložením pera mezi trámy. Omítka u těchto stropů bývá nahazována na rákosové pletivo. Podlahu tvoří násyp, polštáře a dřevěný zaklop.

Dřevěný trámový strop skladba

Dřevěný trámový pohledový strop. Jak vyřešit zvukovou izolaci?

Zásypy se už od dob renesance používaly v konstrukcích na ochranu hořlavých částí stropu a na tlumení zvuku. Zásyp musel být vždy suchý a čistý – v ideálním případě pražený. Pražením se odstranily zárodky plísní a rostlinných nebo živočišných příměsí. V historických stavbách proto můžeme najít hrubozrnný písek, vápennou nebo cihlovou a spárovou sutinu. Výjimkou není ani říční kamenivo, hlína nebo stavební odpad. Zásyp, nejčastěji s tloušťkou 80 až 100 mm, ležel buď nad trámy, což ale mohlo neúměrně zvyšovat tloušťku skladby podlahy, nebo se ukládal částečně až úplně mezi trámy.

Dřevěný trámový strop skladba

Zateplení dřevostavby: zateplit, nebo zateplit dobře? V čem je rozdíl

Strop musí splňovat požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. Neprůzvučnost je spojena nejenom se skladbou, ale také s uložením stropu na svislé konstrukce a s řešením všech svislých konstrukcí oddělujících prostory.

Dřevěný trámový strop skladba

Ako rekonštruovať podlahu na drevenom trámovom strope?

Při sanaci prostor s dřevěnými trámovými stropy je nutné před samotným pokládáním suchých sádrovláknitých podlahových prvků fermacell vždy ověřit stav konstrukce. V případě potřeby je strop potřeba opravit (např. zašroubovat volné palubky), podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. Pokud není podklad v celé ploše rovný, použijte pro jeho vyrovnání vyrovnávací podsyp fermacell.

Dřevěný trámový strop skladba

Jak při rekonstrukci trámového stropu postupovat?

Stropy ze dřeva jsou vzhledem k použitému konstrukčnímu materiálu náchylné na řadu vad a poruch. Rekonstrukce trámového stropu tak jednou dostihne řadu majitelů starších domů, u kterých se v minulosti dřevěné stropy hojně používaly.

Dřevěný trámový strop skladba

Výpočet neprůzvučnosti složitého dřevěného stropu

Slečna Stela si koupila nový byt v tomto domě s 1.pol min. století. Byt je to krásný, světlý, krásné dveře, krásné parketové podlahy, ale je potřeba si u těchto typů bytů, objektů uvědomit jednu důležitou věc. Nosná konstrukce stropů resp. podlah je tvořena dřevěným trámovým stropem. A protože je to dřevěnonosná konstrukce, můžou se na ni z dlouhodobého hlediska vyskytovat statické problémy.

Dřevěný trámový strop skladba

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Konstrukce dřevěných stropů

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

Dřevěný trámový strop skladba

Hlavní zásady při pokládce podlahy z OSB desek

Uložení trámu na nosné konstrukci: – trám, – vzduchová mezera – mm,. Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice),. Délka uložení stropnic na nosnou stěnu se volí od 1do 2mm. Nosníky zatěžují stěny lokálně v místě uložení do zdiva (kapsa).