Detail hydroizolace soklu

Konstrukční detaily – PUR – šikmé střechy

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Detail hydroizolace soklu

Zateplení dřevostavby: zateplit, nebo zateplit dobře? V čem je rozdíl

Od 1. 8. 2016 platí revidovaná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zpřehledňuje a zjednodušuje problematiku zateplování fasád. Již nerozlišuje zateplení starších či nových staveb a jednoznačně definuje požadavky podle výškové kategorie budov:

Detail hydroizolace soklu

Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Detail hydroizolace soklu

I hydroizolace může mít svou hybridní verzi

Hydroizolační stěrky Remmers jsou dlouholetou praxí vyzkoušené jako kvalitní stavební hydroizolace. Jejich členění je však natolik zásadní, že nelze např. stěrku na bázi živice použít na tzv. vnitřní dodatečné utěsnění zdiva, protože na sebe již nenaváže další vrstvy na minerální bázi (např. sanační omítku). A naopak některé minerální stěrky na cementové bázi nelze pro jejich tvrdost použít na styku terénu se zdivem, protože by vlivem případného pohybu stavebního tělesa mohla tato izolace popraskat. Zde naopak potřebujeme elastické živičné stěrky, přemosťující trhliny.

Detail hydroizolace soklu

Detail napojení dřevěné stěny na betonový základ

Je vyráběna ze speciální suroviny, jež konečnému výrobku umožňuje nízkou nasákavost, vysokou pevnost v tlaku a mrazuvzdornost. Desky se vyrábějí s rovnou hranou. Na povrchu jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Jsou určeny pro tepelné izolace soklů jak zateplených, tak nezateplených jednovrstvých stěn. Soklové desky odstraňují typický tepelný most v oblasti přechodu stěny na základ, řeší detail ukončení hydroizolace nad terénem a umožňují spojité provedení omítek až pod úroveň terénu

Detail hydroizolace soklu

ČS a VDJ Vypich, rekonstrukce hydroizolace vodojemu 1, Praha 6

Celková rekonstrukce samostatně stojící administrativní budovy a revizní chodby vodojemu. Celková sanace a dodatečné zateplení střechy, obvodového pláště a soklu, vč. nové hydroizolace, výměny oken a garážových vrat.

Detail hydroizolace soklu

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý! Aktualizovat

Naše hydroizolační stěrky jsou dlouholetou praxí vyzkoušené jako kvalitní stavební hydroizolace. Jejich členění je však natolik zásadní, že nelze např. stěrku na bázi živice použít na tzv. vnitřní dodatečné utěsnění zdiva, protože na sebe již nenaváže další vrstvy na minerální bázi (např. sanační omítku). A naopak některé minerální stěrky na cementové bázi nelze pro jejich tvrdost použít na styku terénu se zdivem, protože by vlivem případného pohybu stavebního tělesa mohla tato izolace popraskat. Zde naopak potřebujeme elastické živičné stěrky, přemosťující trhliny.

Detail hydroizolace soklu

Zateplený sokl – důležitý detail nízkoenergetických domů

Tímto nesymetrickým uložením s oboustranným přesahem dochází ke zmenšení excentricity zatížení průřezu a tím i k rovnoměrnějšímu rozdělení napětí v ložné spáře. Dochází tak ke zmenšení extrémního napětí na krajích průřezu a tím i zvýšení únosnosti, neboť rozhodující pro únosnost stěny je u soklů smykové napětí na rozhraní mezi spodní a horní cihlou – v případě překročení únosnosti by došlo k porušení (odlomení) horního přesahujícího cihelného bloku, což bylo ověřeno reálným chováním při statických zkouškách fragmentů zdiva s tímto uspořádáním soklové části.