Čsn en 206

Anotace textu normy ČSN EN 206-1 (732403)

Tato norma uvádí specifikaci, vlastnosti, podmínky výroby a kritéria shody betonů vyráběných pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb.

Čsn en 206

Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Pro betony s návrhovou životností 100 let, platí tabulka  F.2 normy ČSN EN 206. S touto návrhovou životností se kalkuluje při dopravní výstavbě, stejně tak při stavbách přehrad a dalších  inženýrských konstrukcích.

Čsn en 206

Novinky v betonářských normách – ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 a další souvislosti

Po dlouhém ohlašování a očekávání byla s více než dvouletým zpožděním dokončena a na podzim 2013 vydána EN 206 a v létě 2014 dorazila do Česka v podobě ČSN EN 206. Od předchozí EN 206-1 se v zásadě liší jen mírně, s výjimkou nových koncepcí pro použití příměsí. Dramatičtějším se však ukázal přechod z ČSN EN 206-1 na ČSN EN 206 z hlediska české legislativy.

Čsn en 206

6_BU_Normy_Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206_Vymazal.pdf  

Moderní výstavba vyžaduje nové přístupy. Teprve pak je možné splnit vysoké požadavky zákazníků a obstát v konkurenci. Jednou z cest je využití vysokopevnostních sádrokartonových desek Habito H od společnosti Rigips pro výstavbu bytových, mezibytových i bezpečnostních příček. Důvodů, proč je právě toto řešení skvělou volbou, je mnoho. Kromě finanční úspory jsou to především skvělé vlastnosti materiálu: výborná izolace zvuku, vysoká odolnost vůči mechanickému poškození, lehkost a zejména rychlost výstavby bez nutných technologických přestávek. A tím výhody nekončí.

Čsn en 206

BETONÁRKA – ČERSTVÝ BETON V ŠIROKÉ ŠKÁLE PEVNOSTNÍCH TŘÍD A DRUHŮ

Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Sněmovna na nynější schůzi schválila novelu, podle níž SFRB přidá k nynějším aktivitám například udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a cestovní ruch.

Čsn en 206

Kompletní služby ve výrobě, dopravě a čerpání betonu

Podle ČSN EN 206-1 je nejdříve nutné stanovit „stupeň vlivu prostředí“. Na jeho základě z tabulky F1 „vypadne“ minimální pevnostní třída betonu a případně další požadavky. Další informace naleznete zde. Příklad specifikace betonu je uveden níže.

Čsn en 206

Pokyny pro zpracování betonů konzistence S1

Abychom zajistili požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičném zhutnění. Povrch udržujeme vlhký a pokud možno překrytý vhodnou folií nebo geotextilií, čímž zamezíme odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.

Čsn en 206

Comedy Super Nite – 2 with G. Venugopal │Flowers│CSN# 206

Za wzór wskazano opracowanie węgierskie z kwietnia 2016 r.: „MAGYAR SZABVÁNY MSZ 4798: Beton. Műszaki kővetelmények, tulajdonságok, készítes és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltélelei Magyarországon”, w którym do części akapitów węgierskiego tłumaczenia wzorca CEN-owskiego EN 206 dopisano tamtejsze uzupełnienia – jako dalszy ciąg. W ten sposób z europejskiego dokumentu pierwotnego i miejscowego dodatku wyszła „cegła” o objętości 172 stron, co prawda spajająca treść w całość, ale odstręczająca objętością.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 17 = 21