Bytový dům definice

Jaký je rozdíl mezi rodinným a bytovým domem?

Vlastníkem bytového domu může být fyzická nebo právnická osoba. Jednotlivé byty jsou zpravidla pronajímány. Jedná se o výhodnou investici s pravidelným měsíčním výnosem.

Bytový dům definice

Osvobození od daně z nabytí u novostaveb v rodinných domech konečně schváleno a další legislativní novinky

Existuje množství norem a předpisů, které stanoví požadavky při projektování obytných budov, podmínky požární ochrany, bezbariérové užívání staveb, atd. Dodržení zákonných stavebně-technických požadavků je třeba mít na mysli již při zvažování koupě stávající nemovitosti a v rozpočtu zohlednit náklady na uvedení nemovitosti do souladu s platnými předpisy.

Bytový dům definice

VÝZVA Č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III

Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Budova s více jak třemi samostatnými bytovými jednotkami je bytový dům, který navíc musí mít více jak polovinu podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení.

Bytový dům definice

Definice rodinného domu dle české legislativy

Zákonné opatření výslovně stanoví jako jednu z podmínek pro přiznání osvobození, že se musí jednat o jednotku v bytovém domě. Je nutno zdůraznit, že bytové jednotky se nacházejí i v jiných objektech, než jsou bytové či rodinné domy.

Bytový dům definice

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“)

referenční budovou je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání a klimatických údajů jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy. Jejich hodnoty udává vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Bytový dům definice

Jak získat dotaci na stavbu nového bytového domu

Od roku 2013 funguje v České republice dotační program Nová zelená úsporám (zkráceně NZÚ), který navazuje na předchozí Zelenou úsporám z let 2009–2010. Nová zelená úsporám je v současné době otevřená, mimo jiné, pro novostavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností po celé ČR a poběží až do konce roku 2021.

Bytový dům definice

Informace k uplatňování DPH u bytové výstavby

Z ustanovení § 48a vyplývá, že se snížená sazba daně uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení a také při změně dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, včetně jejich příslušenství.

Bytový dům definice

Únorový seriál. Práva a povinnosti uživatelů bytových jednotek a bytů při správě bytového domu

Přinášíme kvalitní informace přímo k vám domů! Zveme vás na novou formu přednášek Akademie pro bytové domy. Jedná se o seminář vysílaný v reálném čase po internetu takzvaný webinář. Webinář proběhne 7. listopadu v 17:00 ve vašem PC nebo notebooku.