Bodové svařování

Odporové svařování, bodové svařování, švové svařování

vzhledem k nutnosti upgradu serverového operačního systému na kterém pracuje náš platební systém, nebude v pátek 20.9. 2019 možnost tisku platebních dokladů, stejně jako nemožnost platit za Váš nákup platební kartou a to i u smluvního partnera, firmy LINDE!

Bodové svařování

Ruční a robotové bodové svařování s pomocí Virtuálního stroje

Díky naší vysoce kvalitní, na míru vyhotovené invertorové bodové svářečce, jsme schopni nabídnout zákazníkovi velice oblíbený a efektivní druh odporového svařování. Svařování probíhá elektrickým odporem v místě styku dvou souběžných ploch bez přidaného materiálu. Nejznámější metoda je bodování (s přeplátováním).

Bodové svařování

Maximální výkon pro svařování s mnoha roboty pracujícími najednou

Průvarové bodové svařování je technologie, umožňující bodové spojování ocelových plechů vzájemně nebo s libovolně tlustým ocelovým dílcem z jedné strany, průvarem. Průvarem se rozumí propálení otvoru elektrickým obloukem bez předvrtávání a jeho následným zatavením v jedné operaci. Svařovat lze i více plechů najednou. Za určitých podmínek lze svařovat také plechy pozinkované nebo opatřené ochranným nátěrem.

Bodové svařování

Přesné bodové svařování s pulzním laserem

Elektrické odporové svářečky se skládají ze dvou základních funkčních částí: elektrické a mechanické. Elektrická část slouží k ohřevu svařovaných částí (svařovací trafo). Mechanická část zajišťuje upínací a přítlačnou funkci. Odporové svářečky pracují tak, že nejprve sevřou svařované součásti dosedacím tlakem a potom do nich přivedou svařovací proud. Po svaření se přeruší přívod svařovacího proudu a následně se zruší dosedací tlak.

Bodové svařování

PSBLAS s.r.o., Průmyslová 589/14, 74718 Píšť

Bodové svařování je jednou z nejpoužívanějších technologií ve strojírenské výrobě. Využívá se zejména pro svařování plechů, podobně jako odporové svařování. Konkurencí jsou mu nýtované a lepené spoje, ale přesto svařování plechů neztrácí na objemu. Hlavní problémy jako nízká produktivita práce, vysoké náklady a nároky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci vyřešily moderní svařovací automaty.

Bodové svařování

SLUŽBA – Bodové svařování akumulátorů do aku packů

Při bodovém svařování, velký elektrický proud vyvolává velké magnetické pole, a elektrický proud a magnetické pole na sebe vzájemně působí pro vytvoření velké magnetické silové pole příliš, který pohání roztavený kov se pohybovat velmi rychle, při rychlosti až do 0,5 m / s. Jako takový, rozvod tepelné energie v bodové svařování by mohla být výrazně změněn rychlém pohybu roztaveného kovu. Rychlý pohyb v bodovém svařování může být pozorován u vysokorychlostního fotografování.

Bodové svařování

Telwin INVERSPOTTER 10000 – Bodová svářečka

Multifunkční mikroprocesorem řízené odporové svářecí zařízení s invertorovou technologií. Široké příslušenství umožňuje jeho účinné nasazení v autoopravárenství, klempířských a zámečnických dílnách. V…

Bodové svařování

Firmy a společnosti označené: bodové svařování

Specializujeme se na přesné 2D a 3D CNC tvarování a ohýbání drátu v rozmezí 2-8mm, rovnání a dělení drátu. Výroba transportních vázacích závěsných prvků. Lisování kovů. Bodové odporové svařování. Drobné svářečské práce. Dělení materiálu řezáním.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 2