Betonové stropy spiroll

Betonové stropní panely SPIROLL 200/1200/5500 mm

Nabízíme stropní systém SPIROLL, který je použitelný u všech běžných stěnových konstrukcí. Tento systém nabízí široké uplatnění pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, občanských i průmyslových staveb.

Betonové stropy spiroll

Betonový strop Prefa – prefabrikované stropní panely Spiroll

Před samotnou pokládkou stropu jsem musel na věnec a nosnou příčku (250mm) uložit průvlak, do kterého se budou samotné panely zasouvat. Tvořil ho ocelový profil HEB 240 dlouhý 4.7m a vážící něco málo přes 400kg. Naštěstí nám ho na věnec položili rukou z auta. Dostrkali jsme ho na místo a čekali na panely.

Betonové stropy spiroll

Vybrané reference realizace betonových stropních panelů

Připravíme pro vás komplexní dodávku betonových stropních panelů. Zpracujeme nabídku podle projektové dokumentace. Stropní panely dovezeme nákladní dopravou na místo určení, provedeme usazení nebo vykládku pomocí vlastního jeřábu.

Betonové stropy spiroll

Využijte nejmodernější nosné prvky betonových stropů

Společnost Prefa Praha, a.s. je výrobcem stavebních dílců, jehož tradice sahá až do roku 1960. Náš výrobní program je založen na produkci pestré palety železobetonových prvků, určených především pro pozemní stavitelství. Současnou vlajkovou lodí našeho výrobního programu jsou stropní panely.

Betonové stropy spiroll

PREFA PRAHA – komponenty pro betonové stropy

Jak vypovídá název, předpjatý stropní panel, panely nejsou úplně rovné, ale do oblouku. Nerovnosti se pohybují od 10 do 20 mm. Záleží i na tom, jak jsou panely uložené, resp. zda jsou pokládány na vyrovnaný podklad, např. poslední řadu cihel – věnec.

Betonové stropy spiroll

také stropní nosníky, vložky, dílce, panely, stropnice, desky, PZD, hurdisky

PLASTBETON, betonové schodiště, betonové stavební díly, prodej betonových stavebních dílů, stropy Spiroll, betonové balkóny, betonové stropy, výroba betonových schodišť, výroba betonových schodů, výroba betonových balkónů, výroba betonových filigránů, filigrány, betonové stropní desky, betonový plotový sloupek, betonové stropní desky, prodej betonářské oceli

Betonové stropy spiroll

Vytvorte deťom kráľovstvo, podkrovie je na to ideálne

Tuhost stropu ve svislém směru – stropní konstrukce musí vyhovět z hlediska maximálního průhybu. Nadměrná deformace stropu může způsobit poruchy podhledu, podlahové konstrukce nebo příček.

Betonové stropy spiroll

Betonové stropní panely SPIROLL 265/8000/1200 (cena za 1 ks)

Další nespornou výhodou je rychlost a flexibilita montáže požadovaného stropu. V praxi o tom vydává svědectví stále rostoucí použití výrobků klatovské . Vzhledem k tomu , že neexistuje současně žádná příslušná ČSN pro výrobu a použití poloprefabrikovaných betonových stropů jako vodítko pro další práci investorů, .