Betonová deska pod bazén

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

já používám Styrodur 4000 CS, páč ho mám za dobré peníze. Je pravda, že pod nafukovacím bazenem trošku jeho povrch utrpí, ale vůbec to nevadí jeho vlastnostem. Kdo chce mít lepší, zvolí Styrodur 5000 CS.

Betonová deska pod bazén

Vyhloubení jámy pro plastový bazén a šachtu na technologii.

Po prohlídce bytu, konzultaci, co vše bude potřeba a zaslání cenové nabídky ke schválení, začaly práce v podstatě ihned. Oceňuji dobrou domluvu, rychlost, ochotu a kvalitu práce. Pan Ivanyshyn se…

Betonová deska pod bazén

Porovnání laminátových, keramických, plastových a betonových bazénů

Sílu betonové desky, případně počet armování musí opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15 – 25 cm s minimálně jednou armovací sítí. Armování a všechny kovové díly bazénu musí být uzemněny. Bude-li u bazénu dnová výpusť, je možné k ní desku spádovat, ovšem se spádem maximálně 1 až 2 cm od okraje bazénu k výpusti. Beton je dobře vyzrálý po 14 dnech.

Betonová deska pod bazén

Jak bude probíhat realizace vašeho bazénu

Pod podkladovou desku provedeme podsyp vrstvou štěrku frakce 16-32 mm o tl. 200 mm. Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonování dlažby, nebo jiným vhodným způsobem. V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předmětem smlouvy o dílo.

Betonová deska pod bazén

Plastové bazény – plnohodnotný a cenově dostupný luxus

Veškeré práce se dají na míru realizovat i v domě. Chcete mít bazén v místnosti, nebo rovnou v obýváku. Stačí se domluvit telefonicky a zajedeme se k Vám podívat. Realizovali jsme již několik atypických bazénů. Pro jeden hotel se usazoval do jižního svahu včetně souvisejících prací jako třeba terasy. Bazén 4*3m s protiproudem si jeden pan domácí nechal udělat za koupelnou.

Betonová deska pod bazén

Výkop a betonáž základní desky pro plastové bazény

Nejjednodušší, nejrychlejší, bezpečnější a dneska již i levnější záležitostí je složení plastového bazénu pomocí autojeřábu. Bazény vozíme i s konstrukcí pro uchycení jeřábem na čtyřháček, a proto je usazení bazénu záležitostí několika desítek minut. Zkušenému řidiči by usazení do jámy nemělo trvat víc jak hodinu. Pakliže podmínky nedovolují uložení plastového bazénu pomocí jeřábu, je možné do připraveného výkopu složit bazén ručně. Níže uvádíme přibližnou váhu nejběžněji prodávaných bazénů. Na váhu Vašeho plastového bazénu se můžete kdykoliv zeptat našich odborníků.

Betonová deska pod bazén

2. Zemní práce, odvodnění a betonáž dna bazénu

Stavební zákon upravuje, zda je či není nutné povolení k výstavbě bazénu. Jedná se o Stavební zákon ve Sbírce zákonů č.183/2006 ustanovení § 103 a § 104. Většina bazénu bude patřit do kategorie staveb, kde není nutné ani ohlášení. Zbytek bazénů bude patřit do kategorie, které lze zrealizovat na základě ohlášení.

Betonová deska pod bazén

Jak udržovat zahradní bazén během letní sezóny

Je také vhodné provést podsyp základové desky štěrkem a provést izolaci třeba polystyrenovými deskami. Pokud bude při instalace stoupat spodní voda, je nutné v prostoru výkopu navíc ještě instalovat šachtu, která nabízí možnost odčerpávat stahující se spodní vodu. Někdy stačí i svislá trubka s průměrem 300 mm, do které je voda svedena pomocí drenážní hadice vedené po obvodu výkopu. Pak lze velmi dobře vodu podle potřeby v průběhu stavby bazénu odčerpávat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 − 49 =