Armování základových pasů

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Rozbor konstrukce základových pasů probereme na jednoduchém příkladu rodinného domu bez podsklepení zakládaného na rovinatém terénu. Nejčastější konstrukce základů pro rodinný dům vypadá jako na obrázku.

Armování základových pasů

1) Odstranění svrchní vrstvy ornice, vyznačení tvaru konstrukce

Odpoledne dorazil švagr se dvěma synovci a tak jsme začistili základovou zpáru a dole ji mírně rozšířili. Následně jsme do výkopu navezli zhruba 5cm vrstvu strusky o frakci 16-32 mm a na ní položili zemnící pásku, kterou jsme ve dvou protilehlých rozích domu vyvedli nad úroveň terénu pro budoucí napojení na hromosvod.

Armování základových pasů

Jak na stavbu základové desky na betonových pásech?

Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času. V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu – a to se základy.

Armování základových pasů

Nejčastější chyby při stavbě RD svépomocí

Chcete-li odpovědět na otázku, co je potřeba k založení vyztužení pás, musíme nejprve vzpomenout, co to je, a jak vystavena stresu. Samo o sobě je beton pás dostatečně dobře odolávat vertikální a boční zatížení na stlačení, ale velmi špatně běží na ohyb. Pro ochranu základem provozuje výztuže, tak, a to prostřednictvím interakce tvárného kovu a odolné betonu se získá velmi spolehlivou a odolnou konstrukci.

Armování základových pasů

Provedení uzemňovací soustavy v několikaúrovňové základové spáře

Ze stavby základové konstrukce svépomocí nás mnoho lidí odrazovalo z důvodu důležitosti správného provedení. Ale zamyslete se nad tím, koho na stavbách potkáváte nebo s jakými znalostmi vzhledem k dostupnosti informací lidé v dřívějších dobách postavili tak skvostné stavby.

Armování základových pasů

Zakládání stavby pomocí betonových tenkostěnných tvárnic

Z důvodů možného zaplavení přívalovým deštěm by každý dům měl stát 30–40 cm nad úrovní stávajícího terénu. Toto dle našich zkušeností většina stavebníků podceňuje, a tak je zcela běžně vidět následně zaplavené novostavby při přívalových deštích

Armování základových pasů

Kde ušetřit při stavbě a kde raději nešetřit

Základové rošty mají obdobné průřezy jako základové pásy. U železobetonových roštů je převážně jednoduchý obdélníkový průřez, při větším zatížení je vhodnější tvar obráceného písmene T. Mohou být také jako montované z prefabrikovaných dílců.

Armování základových pasů

2.2.3 Základové pásy železobetonové monolitické

Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá. Svislá výztuž se klade v počtu 2 – 4 pruty opět v závislosti na šířce ztraceného bednění a na statickém výpočtu.