Administrativní ocenění nemovitosti

Oceňování nemovitostí cenou administrativní (podle vyhlášky)

Dobře připravené a v rámci možností kompletní podklady každému znalci velice pomohou a zadavateli ZP mohou pomoci snížit částečně výdaje za jeho zpracování (Příklad: když je k dispozici projektová dokumentace odpovídající skutečnosti, nemusí být nutné stavbu pracně zaměřit a znalec může účtovat přiměřeně snížené znalečné).

Administrativní ocenění nemovitosti

Stojíme na Vaší straně, ušetříme Vám peníze a starosti.

Nemovitosti jsou běžnou součástí každodenního života většiny z nás. V osobní rovině řešíme výši nájemného, poplatky za služby spojené s bydlením, splátky hypotéky nebo její refinancování. V té pracovní se pak nemovitostní profesionálové potkávají s akvizičním financováním, právním, daňovým nebo technickým DD, nájemními vztahy, věcnými břemeny, převody a vklady nemovitostí nebo obchodních podílů na nemovitostních společnostech, a tak dále. Tím vším se v průběhu užívání nemovitosti prolíná potřeba jejího průběžného oceňování.

Administrativní ocenění nemovitosti

Oceňování nemovitostí (znalecké posudky, expertízy, odhady)

Tento typ ocenění odhadce vytváří, aniž by nemovitost navštívil. Pracuje pouze na základě informací od klienta (fotografie, list vlastnictví, vybavení, poloha,…). Jedná se o druh tržního odhadu. Online odhad je pouze orientační, ale pomůže vám, pokud uvažujete o koupi či prodeji nemovitosti. Jeho cena se pohybuje v rozmezí 100 – 200 Kč. Zcela zdarma ho lze získat na valuo.cz.

Administrativní ocenění nemovitosti

Jak poznám, že znalec má kvalifikaci k podávání znaleckých posudků?

Na základě objednávky odhadu či znaleckého posudku bude provedeno místní šetření a následné zpracování odhadu (znaleckého posudku). Zpracovaný odhad obdržíte (dle náročnosti) standardně ve lhůtě 3-7 pracovních dnů (od obdržení podkladů), expresně do 2 pracovních dnů (od obdržení podkladů). Zpracovaný znalecký posudek obdržíte (dle náročnosti) standardně ve lhůtě 7-14 pracovních dnů (od obdržení podkladů), expresně do 4 pracovních dnů nebo dle dohody (od obdržení podkladů). Předání odhadu či znaleckého posudku probíhá dle dohody zpravidla poštou či osobně.

Administrativní ocenění nemovitosti

Jaké služby znalec Ing. Tomáš Volek nabízí?

Cena administrativní (zjištěná) dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek, se používá zejména pro daňové účely (daň z převodu, dědická, darovací).

Administrativní ocenění nemovitosti

Co je dobré vědět o oceňování nemovitostí

Dostanete-li se do problémů, bude odhad žádat soud – například při exekuci nebo jiném soudním sporu. A rozhodnete-li se jednou, že už bylo všech odhadů dost a chcete nemovitost prodat, opět bude třeba nějak určit, za jakou cenu nemovitost nabídnete na realitních serverech. Takže vás čeká další, snad už poslední odhad.

Administrativní ocenění nemovitosti

Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy

Realitní kancelář byla založena v roce 2000 pro poskytování komplexnějších služeb klientům, a to především pro poskytování stanovisek týkajících se tržního posouzení jednotlivých nemovitostí (rodinných domů, bytů, garáží, pozemků, atd.) a dále pro určování výše tržních cen.

Administrativní ocenění nemovitosti

Ocenění nemovitosti je třeba bedlivě zvážit

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.